Yr wythfed diwrnod: Manylion y Cymry yn y Gemau Paralympaidd

Cyhoeddwyd

Nifer o Gymry yn cystadlu mewn amryw o gampau ar wythfed niwrnod y Gemau Paralympaidd yn Llundain.

Mae BBC Cymru yn dod â'r newyddion diweddara i chi o'r campau.

SEICLO

Methodd Mark Colbourne ag ennill ei bedwaredd medal yn y Gemau. Roedd yn cystadlu yn y ras ffordd C1-3. Gorffennodd yn 24 men amser o 1 munud 53:22 eiliad. Roberto Bargna o'r Eidal oedd yn gyntaf mewn amser o 1 munud 42:51 eiliad. Steffen Warias o'r Almaen oedd yn ail (1 munud 42:51 eiliad) ac fe wnaeth David icholas o Awstralia sicrhau'r Fedal Efydd (1 munud 42:51 eiliad).

BOCCIA

Methodd Jacob Thomas a sicrhau ei le yn y rownd go gynderfynol. Collodd yn erbyn Grigorios Polychronidis o Wlad Groeg o 5-1.

ATHLETAU

Llwyddodd Beverly Jonesi ennill Medal Efydd yn y taflu disgen F37. Na Mi o China enillodd gyda thafliad o 35.35m. Qiuping Xu o China enillodd y Fedal Arian gyda thafliad o 32.08m tra bod tafliad Jones yn 30.99m.

Gorffennodd Kyron Duke yn bumed yn y taflu pwysau F40. Roedd y pellter o 11.24m y pellter gorau o Duke ond doedd o ddim yn ddigon iddo sichrau medal. Zhiming Wang o China enillodd gyda thafliad o 14.46m.

Daeth Olivia Breen yn wythfed yn rownd derfynol y 200m T38.

TENIS BWRDD

Enillodd dynion Tîm Prydain eu gêm chwarteri o 3-0 yn erbyn Yr Eidal. Mae'r Cymro Paul Karabadark yn rhan o'r tîm.

Roedd Tîm Merched Prydain hefyd yn fuddugol yn y chwarteri - 3-2 yn erbyn Twrci - ac yn aelod o'r tîm mae Sara Head.

HWYLIO

Gorffennodd Prydain yn bumed yn y gystadleuaeth sonar, ond maen nhw'n apelio yn erbyn cosb fyddai wedi golygu medal i'r tîm sy'n cynnwys y Cymro Stephen Thomas. Maen nhw'n gobeithio ennill yr apêl fydd yn eu codi i'r trydydd safle, ac felly medal efydd.

PÊL-FASGED CADAIR OLWYN

Colli wnaeth Merched Prydain yn erbyn China yn y rownd i sicrhau pwy oedd yn y safle 5-8 wnaeth Prydain. Daeth Prydain yn wythfed. Roedd y Gymraes Claire Strange yn y tîm.

PÊL-FOLI EISTEDD

Gorffennodd tîm merched Prydain yn wythfed ar ôl colli eu gêm yn erbyn Japan. Roedd tair Cymraes yn y tîm, Amy Brierley, Samantha Bowen a Jess O'Brian.

PÊL-DROED 5 BOB OCHR

Roedd tîm Prydain yn cystadlu yn rownd cyn-derfynol yn erbyn China. Daeth y gêm i ben yn gyfartal 1-1. Ond China orffennodd ar y brig 2-1 ar ôl ciciau o'r smotyn. Roedd dau Gymro, Keryn Seal a Darren Harris yn cystadlu.

RYGBI CADAIR OLWYN

Wedi gornest agos, llwyddodd Prydain i guro Ffrainc o 57-50. Mae'r Cymro David Anthony yn rhan o dîm Prydain. Fe fyddan nhw nawr yn herio Japan ddydd Gwener mewn gêm i benderfynnu a fyddan nhw'n mynd ymlaen o'r grŵp neu beidio.

Straeon perthnasol