Ysgol Gymraeg yn agor

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, BBC
disgrifiad o’r llunY cyngor: Y bwriad yw helpu bodloni'r angen dirfawr am leoedd addysg Gymraeg.

Bydd ysgol gynradd Gymraeg newydd yn agor yn Abertawe ddydd Mercher.

Rhian James Collins, oedd yn arfer bod yn ddirprwy bennaeth yng Nghastell-nedd, yw Pennaeth Ysgol Gymraeg y Cwm.

"Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at groesawu'r disgyblion cyntaf a'u gwylio'n datblygu wrth i'r ysgol dyfu.

"Bydd yr ysgol yn hen adeilad Ysgol Gynradd y Cwm gynt, adeilad yr ysgol iau, yn derbyn disgyblion meithrin a derbyn i ddechrau."

Mae'r ysgol newydd yn rhan o raglen Addysg o Safon Cyngor Abertawe 2020 a'i bwriad yw ateb y galw dirfawr am leoedd addysg Gymraeg.

'Cynyddu'

Dywedodd Richard Parry, Cyfarwyddwr Corfforaethol (Addysg) Cyngor Abertawe: "Mae'r galw am leoedd mewn ysgolion cynradd Cymraeg yn parhau i gynyddu ac rydym am ddarparu i fodloni'r galw.

"Ac mae'n golygu na fydd rhaid i blant deithio y tu allan i'w cymunedau i gyrraedd yr ysgol gynradd Gymraeg agosaf.

"Bydd yn codi nifer yr ysgolion cynradd Cymraeg yn y ddinas i 11 ar ôl agoriad llwyddiannus Ysgol Tan-y-lan y llynedd."

Mae dalgylch Ysgol Gymraeg y Cwm yn cynnwys dalgylchoedd ysgolion Saesneg Cwm Glas, Dan-y-graig, Pentre-chwyth a St Thomas.

Dylai rhieni sydd am gael mwy o wybodaeth am yr ysgol ffonio Uned Disgyblion a Llywodraethwyr Cyngor Abertawe ar 01792 636551.

Straeon perthnasol