Ymgais AS Wrecsam i atal y defnydd o wydr mewn tafarndai a chlybiau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Yr Athro Jonathan Shepherd bod miloedd o ymosodiadau bob blwyddyn o ganlyniad i wydr a photeli

Mae un o Aelodau Seneddol Cymru yn annog clybiau a thafarndai sydd â record o ymosodiadau i ddefnyddio gwydrau a photeli plastig yn orfodol.

Dywedodd Ian Lucas, AS Wrecsam, bod ei gynnig yn Nhŷ'r Cyffredin wedi ei ysbrydoli ar ôl i etholwr gael ei hanafu gan botel blastig mewn clwb nos yn y dref.

Ers cael anaf i'w hwyneb mae Nicola Roberts wedi bod yn ymgyrchu i dafarndai a chlybiau ddefnyddio rhywbeth heblaw gwydr.

Un sydd wedi disgrifio'r alwad fel "un synhwyrol er lles iechyd y cyhoedd" yw arbenigwr ar anafiadau wyneb.

Dywedodd Mr Lucas bod 'na ffordd o sicrhau bod clybiau a thafarndai sydd â record wael o ran ymosodiadau yn gorfod defnyddio poteli a gwydrau plastig.

Eglurodd bod Ms Roberts, myfyrwraig ym Mhrifysgol Caerlŷr, mewn clwb yn Wrecsam pan gafodd potel ei thaflu ar draws yr ystafell a malu a'i hanfu.

Cafodd nifer o bwythau i'w hwyneb ac yn ffodus mae hi wedi gwella," meddai'r gwleidydd.

Dadl 10 munud

"Ond mae hi wedi codi ymwybyddiaeth i'r ffaith nad yw poteli a gwydrau plastig yn cael eu defnyddio.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd Ian Lucas AS yn cyflwyno'r ddadl deng munud yn Nhŷ'r Cyffredin

"Wrth wrando arni, cefais fy sbarduno i'w chefnogi."

Fe fydd Mr Lucas yn cyflwyno'r cynnig mewn dadl 10 munud yn Nhŷ'r Cyffredin ddydd Mawrth.

Mae'n annog mwy o rym i glybiau a thafarndai ddefnyddio poteli a gwydrau plastig yn orfodol ac atal damweiniau fel digwyddodd i Ms Roberts.

"Dwi'n credu bod 'na fwy nag un dewis amgen i ddefnyddio gwydr," meddai.

"Mae angen sicrhau nad ydi gwydr yn cael ei ddefnyddio.

"Dwi'n gobeithio y bydd y cynnig yn cael cefnogaeth."

Iechyd y cyhoedd

Un sydd wedi gweld sgil effaith anafiadau o'r fath yw'r llawfeddyg Jonathan Sheperd.

"Mae'r math yma o waharddiad yn un synhwyrol er lles iechyd y cyhoedd," meddai'r arbenigwr o Brifysgol Caerdydd.

"Fe fyddai'n hynod addas ar gyfer clybiau a thafarndai mewn trefi a dinasoedd sydd ar agor yn hwyr.

"Mae 'na nifer o anafiadau damweiniol ond mae 'na rai bwriadol hefyd."

Dywedodd ei fod o blaid y cynnig ar gyfer llefydd sydd wedi bod yn dyst i ymosodiadau o'r blaen ond nid ar gyfer bob lleoliad.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol