Ysgrifennydd Cymru yn cadarnhau colli'i swydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Cheryl Gillan ei phenodi'n Ysgrifennydd Cymru wedi etholiad 2010

Mae Cheryl Gillan wedi cadarnhau ar wefan Twitter ei bod wedi colli ei swydd wrth i David Cameron ad-drefnu cabinet y llywodraeth yn San Steffan.

Does dim cyhoeddiad swyddogol wedi ei wneud hyd yma, ond mae dau gyn aelod o'r cabinet, gan gynnwys Mrs Gillan, wedi defnyddio'r wefan gymdeithasol i ddweud eu bod yn gadael.

Mae yna bwysau gan Geidwadwyr Cymru ar y Prif Weinidog i ddewis Aelod Seneddol sy'n cynrychioli etholaeth yng Nghymru.

Ymhlith y rhai all olynu Mrs Gillan yw ei dirprwy yn Swyddfa Cymru, David Jones, a chwip y blaid, Stephen Crabb.

Mae Mrs Gillan yn Aelod Seneddol dros etholaeth Chesham ac Amersham yn ne ddwyrain Lloegr.

Bu'n Ysgrifennydd Cymru ers 2010.

'Haeddu lle'

Disgrifiad,
Nia Thomas yn holi David Davies AS ar y Post Cyntaf ddydd Mawrth.

Enw arall sydd wedi ei grybwyll fel olynydd posib yw'r Gweinidog dros Bobl Anabl, Maria Miller.

Cafodd ei magu ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Ond mae yna bryder ymhlith Ceidwadwyr Cymreig oherwydd ei bod hi yn cynrychioli etholaeth y tu allan i Gymru, yn Basingstoke.

Dywedodd David Davies, AS Mynwy, y byddai penodi rhywun arall i'r swydd sy'n cynrychioli etholaeth yn Lloegr yn "benderfyniad anodd ei egluro yn wleidyddol ar stepen y drws" a hynny pan mae gan y Ceidwadwyr wyth aelod o Gymru yn San Steffan.

Yn ôl Mr Davies mae Mr Jones, sy'n gyn-Aelod Cynulliad a bellach yn cynrychioli etholaeth Gorllewin Clwyd yn San Steffan, ac Aelod Seneddol Preseli Penfro, Mr Crabb, yn haeddu lle yn y cabinet.

'Gwneud ei gorau'

Dywedodd llefarydd Llafur ar Gymru, Owen Smith AS, ei fod yn credu bod Mrs Gillan "wedi gwneud ei gorau dros Gymru rwy'n siŵr".

"Bydd yn mynd i'r meinciau cefn gyda'i hunan barch," meddai, "ond roedd yn rhan o lywodraeth sydd ddim yn deall y problemau sydd gennym yn ein heconomi.

"Maen nhw'n rhan o'r broblem yn hytrach na'r ateb."

Dywedodd Mr Smith hefyd y byddai AS o Gymru'n cael ei ddewis yn ei lle, gan ychwanegu:

"Byddai'n dangos diffyg gofal a pharch i Gymru os fyddwn yn cael AS o Loegr yn cynrychioli Cymru ar fwrdd y cabinet.

"Hyd yn oed os cawson nhw'u haddysg yng Nghymru - fel Maria Miller - does dim modd iddyn nhw gael yr un ddealltwriaeth ag aelod sy'n cynrychioli etholaeth yng Nghymru."

Tra bod y dadlau'n parhau dros ddyfodol Mrs Gillan yn y cabinet, y disgwyl yw na fydd y Canghellor George Osborne, yr Ysgrifennydd Cartef Teresa May na'r Ysgrifennydd Tramor William Hague yn colli swyddi yn yr ad-drefnu.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol