Ysgol newydd £7.5m i blant cynradd Cei Connah

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cyngor Sir y Fflint

Wrth i ddisgyblion ddychwelyd i'r ysgol ddydd Mawrth fe fydd disgyblion ac athrawon un ysgol yn Sir y Fflint yn cael mynd i ysgol newydd sbon.

Cyn yr haf cafodd rhai disgyblion ac athrawon Ysgol Iau Custom House Lane ac Ysgol Fabanod Dee Road Cei Connah gyfle i weld eu hysgol newydd sbon.

Mae'r ysgol newydd gwerth £7.5 miliwn yn cael enw newydd wrth agor fis Medi, Ysgol Gynradd Cae'r Nant.

Mae hi wedi ei lleoli ar safle cae chwarae'r hen ysgol.

Dyma ysgol ecogyfeillgar ac yn adeilad un llawr a adeiladwyd gan Read Construction Holdings Ltd., o Frymbo.

Mae'n cynnwys 12 o ystafelloedd dosbarth a fydd yn dal 300 o ddisgyblion a dosbarth meithrin a fydd yn dal 50 o blant.

'Adnoddau modern'

Mae to ecogyfeillgar yr ysgol yn nodwedd arbennig a adeiladwyd yn defnyddio bywlysiau sy'n edrych ar ôl eu hunain.

Yn ôl y cynllunwyr mae'n darparu gorchudd ardderchog ac yn amddiffyn system dal dŵr y to yn well.

"Rydym yn ffodus o gael ysgol newydd sbon o'r 21ain Ganrif a thechnoleg ac adnoddau modern," meddai pennaeth yr ysgol newydd, Kate Fox-Parry.

"Mae'n adeilad aruthrol! Mae'r staff a'r disgyblion wrth eu bodd â'u hysgol newydd.

"Pan ddaeth y staff a'r plant i ymweld â'r ysgol yn ddiweddar, i baratoi ar gyfer symud ym mis Medi, roedd yn braf gweld wynebau'r plant wrth iddyn nhw weld eu hystafelloedd dosbarth newydd a chwarae ar eu buarth chwarae newydd a lliwgar.

"Rydym i gyd yn edrych ymlaen yn fawr iawn at ddechrau'r ysgol ym mis Medi wrth i'r ddwy ysgol uno fel Ysgol Cae'r Nant."

Dywedodd y cynghorydd Chris Bithell, Aelod o'r Cabinet dros Addysg yng Nghyngor Sir y Fflint, bod yr ysgol yn un "agored, yn helaeth ac yn olau".

"Mae ganddi gelfi a chyfleusterau awyr agored gwych sydd wedi'u cynllunio'n dda ac sy'n ddiogel.

"Mae'r plant a'r staff wedi bod yn gysylltiedig â'r gwaith o ddylunio'r adeilad ac mae'r pensaeri a'r adeiladwyr wedi ceisio adlewyrchu eu hanghenion a'u dyheadau yn y gwaith adeiladu."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol