Pryder rhieni am gyflwr adeilad Ysgol Groeslon

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, other
disgrifiad o’r llunMae rhybudd diogelwch wedi ei osod ar ddrws yr ysgol

Gyda disgyblion i fod i ddychwelyd i'r ysgol ddydd Mawrth, mae rhieni yng Ngwynedd yn bwriadu mynd a'u plant at giât yr ysgol a ddim pellach.

Gobaith rhieni Ysgol Groeslon ger Caernarfon yw peidio caniatáu'r plant fynd ar dir yr ysgol er mwyn tynnu sylw at ddiffygion yn yr adeiladau.

Mae un rhiant wedi cysylltu gydag adran addysg Cyngor Gwynedd yn eu gwahodd i gyfarfod rhieni tu allan i'r ysgol fore Mawrth.

Dywed y llythyr bod "sefyllfa annerbyniol" wedi datblygu ar ôl i ddau ddosbarth gael ei gau yn yr ysgol.

Mae arbenigwyr wedi canfod problemau strwythurol gyda nhw.

'Dros dro'

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd bod cau'r dosbarthiadau yn "fesur rhag ofn" a bod uned dros dro yn cael ei osod yno cyn gynted â phosib.

Ond mae rhieni yn dweud y byddai'n well ganddyn nhw gadw eu plant gartre yn hytrach na pheryglu damwain.

Dywed y llythyr na fydd y rhieni "yn caniatáu i'n plant fynychu'r ysgol tan y byddwn yn derbyn ateb derbyniol a sicrwydd ar y mater.

"Rydym yn edrych ymlaen at eich cydweithrediad."

Bydd 75 o blant yn gorfod rhannu dau ddosbarth a neuadd.

ffynhonnell y llun, other
disgrifiad o’r llunDywedodd ymgynghorwyr bod cyflwr yr ysgol wedi dirywio

'Wythnos arall'

"Dwi'n gandryll na wnaethon nhw adael i ni wybod cyn yr wythnos yma," meddai Susanne Bearman, sydd â thri o blant yn yr ysgol.

"Fe hoffwn weld asesiad risg y cyngor ar gyfer diogelu ein plant," ychwanegodd.

Cafodd yr ysgol ei adeiladu yn y 1960au.

Mae 'na broblemau yn y gorffennol wedi bod gyda'r tai bach, y brif neuadd, bwcedi yn dal dŵr glaw yn y fynedfa ac fe gondemniwyd y gegin yn 2009.

"Dwi'n siŵr y bydd yr ystafelloedd dros dro yn well na'r adeilad presennol ond fe fyddai'n well gen i gadw'r plant adref am wythnos arall tan y bydd yn cyrraedd."

Fe fydd yr uned dros dro ar gyfer disgyblion blwyddyn 3, 4 a 5.

Ysgol ardal

Dywedodd Eric Jones, Cadeirydd Llywodraethwyr yr Ysgol, y byddai wedi dymuno canfod y broblem yn gynharach er mwyn sicrhau bod yr uned dros dro yn ei lle.

"Fy mlaenoriaeth i nawr yw gwneud yn siŵr eu bod yn cyrraedd cynted a phosib ac mai bach iawn o effaith y bydd yn ei gael ar staff a disgyblion," meddai.

"Rhywbeth dros dro yw hyn gan fod rhaid bwrw ymlaen gyda chynllun busnes ar gyfer ysgol ardal newydd."

Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, sydd â chyfrifoldeb am adeiladau ysgolion, bod archwiliad o'r adeiladau yn cael eu cynnal yn aml er mwyn sicrhau diogelwch.

Eglurodd bod y penderfyniad yma wedi ei wneud wedi i'r ymgynghorwyr wedi bod y dosbarthiadau yn dirywio.

Ychwanegodd Sian Gwenllïan, aelod o gabinet y cyngor a chyfrifoldeb am addysg, bod cyllid ar gyfer ysgol ardal newydd ar gael.

Ond dywedodd bod Llywodraeth Cymru am i'r cyngor gyflwyno cais busnes manwl ar ad-drefnu cyn rhyddhau'r arian.

Fe fydd panel adolygu yn cael ei sefydlu i ystyried hyn yn yr hydref.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol