Aled Sion Davies o Ben-y-bont yn targedu Gemau'r Gymanwlad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Aled Sion Davies yn dathlu ennill medal aur dros y penwythnos

Mae Aled Sion Davies â'i fryd ar gynrychioli Cymru mewn gemau ar gyfer cystadleuwyr heb anabledd wedi ei fedal aur yn Llundain 2012.

Enillodd Aled, 21 oed o Ben-y-bont ar Ogwr, fedal aur gyda thafliad o 46.14m yng nghystadleuaeth y ddisgen F42/44.

Hon oedd ei ail fedal yn y Gemau Paralympaidd wedi medal efydd am daflu'r pwysau.

"Un diwrnod hoffwn i gystadlu mewn cystadleuaeth 'abl'," meddai, gan awgrymu Gemau'r Gymanwlad yn 2018.

Mae'r gwibiwr o Dde Affrica, Oscar Pistorius, eisoes wedi creu hanes drwy gystadlu yn y Gemau Olympaidd a'r Gemau Paralympaidd yn Llundain yn 2012 ac mae'r Cymro hefyd yn credu y gall gyflawni'r ddwy gamp.

'Yn drymach'

Cafodd Davies ei eni gyda dau gyflwr - talipese a hemi-hemilia - ar ei goes dde ond mae'n cystadlu ar ei draed.

"Mae fy nhechneg yn ddigon tebyg heblaw fy mod yn cadw 'nghoes i'n syth ac yn gwisgo brês ond mae hynny'n cael ei ganiatáu.

"Felly yr unig wahaniaeth yw y bydd rhaid i mi daflu disgen wahanol sydd hanner cilo'n drymach.

"Byddaf yn cystadlu y flwyddyn nesa' gyda honno, a bydd rhaid i ni weld sut mae'r sefyllfa'n datblygu."

Wrth ddiolch i bawb a'i gefnogodd, fe soniodd ar y BBC am ei aberth wrth baratoi am y gemau.

'Gohirio'

"'Sen i'n gallu, fyddwn i'n diolch i bob person yn unigol oherwydd hebddyn nhw fyddwn i ddim wedi cael y gefnogaeth nac wedi gallu perfformio fel hyn. Felly diolch i bawb.

"Mae'n anodd rhoi hyn mewn geiriau. Rwyf wedi gweithio mor galed - does gennych chi ddim syniad.

"Rwyf wedi gohirio mynd i'r brifysgol er mwyn ymarfer am bedair blynedd. Fe wnes i ddwy flynedd heb gyllid a gweithio'n rhan amser.

"Fe ges i gyllid yn 2011, gweithio'n eithriadol o galed a llwyddo i berfformio."

Straeon perthnasol