Teyrnged i ddyn laddwyd gan lori ar yr A465

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, SWP
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw David Craig Davies yn oriau mân fore Gwener, Awst 31

Mae teulu dyn laddwyd pan gafodd ei daro gan lori yr wythnos ddiwethaf wedi bod yn rhoi teyrnged iddo.

Cadarnhaodd yr heddlu mai David Craig Davies, 28 oed o Fochriw, oedd y dyn fu farw ar yr A465 ger Cefn Coed yn oriau mân fore Gwener.

Dywedodd ei rieni Steven a Cheryl Davies: "Roedd David yn fab, yn frawd i Carl ac yn dad ei ferch bedair oed Bailey-Jaye. Roedd hefyd yn ŵyr, ewythr, nai, cefnder a ffrind.

"Roedd yn gymeriad llawn hwyl oedd yn goleuo ystafell gyda'i bersonoliaeth a'i synnwyr digrifwch hamddenol a llawer yn ei adnabod fel 'Dai Cool'.

"Byddai'n helpu unrhyw un ac yn gyfaill da pan oedd ei ffrindiau angen rhywun."

Roedd cefnogi Tîm Pêl-droed Fochriw'n frwd a chynhaliwyd munud o ddistawrwydd cyn gêm y tîm ddydd Sadwrn.

Mae'r heddlu'n dal i apelio at unrhyw un oedd yn gyrru ac a welodd rywun yn cerdded ar hyd y ffordd i gysylltu gydag Uned Blismona'r Ffyrdd ar 01656 869332, neu ar 101.

Gallan nhw hefyd ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.

Straeon perthnasol