Argymell cymeradwyo cynllun bio-màs

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, MASTER47
Disgrifiad o’r llun,
Mae Safle Treftadaeth y Byd Camlas Llangollen yn rhedeg am 11 milltir ar hyd llwybr y gamlas

Mae swyddogion cyngor yn argymell cymeradwyo cynllun ar gyfer ffatri bio-màs ger Wrecsam er gwaethaf pryderon am ei fod yn agos i atyniad i dwristiaid.

Dywed cwmni Kronospan y bydd y ffatri yn darparu ynni adnewyddiol i'w ffatri paneli pren yn y Waun, gan sicrhau 600 o swyddi.

Ond mae rhai sy'n byw gerllaw safle'r cynllun yn dweud bod y ffatri'n agos i Gastell Y Waun a Safle Treftadaeth y Byd.

Bydd y cais cynllunio yn mynd gerbron pwyllgor cynllunio Cyngor Wrecsam ddydd Llun.

Yn ôl y cwmni, bydd y ffatri yn creu ynni adnewyddol i'r ffatri bresennol, ac yn creu 12 o swyddi newydd.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd model o'r ffatri bio-màs yn cael ei arddangos i'r cyhoedd yn ddiweddar

Naw cyflwyniad

Ond mae cymdogion i'r safle wedi gwneud naw cyflwyniad yn rhestru eu pryderon yn ôl adroddiad gan bennaeth cymunedau a lles Cyngor Wrecsam.

Mae'r pryderon yn cynnwys sŵn, oglau, effaith weledol a'r ffaith ei fod yn agos i atyniadau i dwristiaid fel Castell y Waun.

Mae Safle Treftadaeth y Byd Camlas Llangollen, sy'n rhedeg am 11 milltir ar hyd llwybr y gamlas, 50m i'r gorllewin o'r ffatri.

Dywedodd yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd y byddai'r datblygiad yn cael "effaith weledol sylweddol", ond y byddai'n cael ei weld "yng nghd-destun y ffatri diwydiannol bresennol".

Ond mae adroddiad y cyngor yn dweud nad yw Cadw - corff henebion Llywodraeth Cymru - wedi gwrthwynebu'r cynllun.

Dywed yr adroddiad: "Er eu bod yn cydnabod y bydd y ffatri newydd yn siwr o gyfrannu at yr effaith ar safle nifer o henebion cofrestredig a'r Safle Treftadaeth y Byd, nid yw'r datblygiad ym marn Cadw yn sylweddol wrth ystyried maint safle presennol Kronospan o fewn y tirlun."

Dywed Kronospan fod eu ffatri bresennol yn wynebu problemau cyflenwi ynni ac y byddai ffynhonell o ynni adnewyddol yn "darparu canran sylweddol o'r gofynion ynni presennol sydd ar hyn o bryd yn dod yn bennaf o ffynnonellau tanwydd ffosil."

Mae adroddiad y cyngor yn dweud bod "buddion economaidd ac amgylcheddol sylweddol mewn caniatau'r datblygiad", ac yn argymell bod y pwyllgor cynllunio yn cymeradwyo'r cynllun.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol