Canlyniadau timau rygbi Cymru

Cyhoeddwyd

Dydd Sadwrn Medi 1 2012

Canlyniadau Uwchgynghrair Rygbi Cymru.

Aberafon 20 - 23 Casnewydd

Bedwas 22 - 16 Cwins Caerfyrddin

Pen-y-bont ar Ogwr 25 - 23 Llanelli

Caerdydd 22 - 48 Llanymddyfri

Cross Keys 3 - 28 Pontypridd

Castell-nedd 23 - 9 Abertawe