'Ymddiheuriad annigonol' am gyffur

  • Cyhoeddwyd
ThalidomideFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd merched yn cymryd y cyffur i reoli salwch bore

Mae'r cwmni o'r Almaen Gruenenthal a greodd y cyffur Thalidomide wedi ymddiheuro am y tro cyntaf am yr anableddau achosodd ei gynnyrch.

Cafodd miloedd o fabis eu geni â gwahanol anableddau yn y 50au a'r 60au.

Roedd Thalidomide yn cael ei roi i ferched beichiog oedd yn dioddef salwch bore.

Ond mae grwpiau sydd yn cynrychioli'r rhai gafodd eu heffeithio yn dweud bod yr ymddiheuriad yn annigonol, ac wedi dod yn rhy hwyr.

Dywedodd Nick Dobrik o Ymddiriedolaeth Thalidomide: "Rydym yn teimlo y byddai ymddiheuriad diffuant yn un sy'n cyfaddef drygioni.

"Dyw'r cwmni ddim wedi gwneud hynny ac mewn gwirionedd wedi sarhau pobol sydd wedi dioddef oherwydd Thalidomide."

Credir bod tua 30 o bobl yng Nghymru yn byw gydag effeithiau'r cyffur, 50 mlynedd wedi iddo achosi nam geni difrifol.

10,000

Drwy'r byd fe gafodd 10,000 o fabanod eu geni â nam.

Fe fu farw hanner o fewn misoedd tra bod y gweddill ag anableddau - nifer o'r rhain yn anableddau difrifol.

Mae tua 400 o oroeswyr yn y DU yn derbyn incwm blynyddol ar gyfartaledd o ryw £18,000 oddi wrth Ymddiriedolaeth Thalidomide.

Cafodd yr ymddiriedolaeth ei sefydlu i rannu iawndal Distillers - Diageo erbyn hyn - farchnatodd y cyffur yn wreiddiol rhwng 1957 a 1961.

Yr Adran Iechyd ganiataodd i'r gwasanaeth iechyd roi'r cyffur yn 1957.

Yn 2010 fe roddodd Llywodraeth y Cynulliad £1.9 miliwn at waith yr Ymddiriedolaeth Thalidomide sy'n cynnig gofal a chymorth i bobl gafodd eu geni ag anableddau oherwydd y cyffur.

Roedd yr arian yn ychwanegol at yr £20 miliwn a gyhoeddwyd gan yr Adran Iechyd yn San Steffan ar gyfer yr ymddiriedolaeth bryd hynny.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol