Hwb i greu pentref newydd ar gyrion Abertawe

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Daw'r ymgynghoriad i ben fis Hydref 2012

Bydd astudiaeth yn cael ei chynnal o'r cynigion ar gyfer ymarferoldeb pentref cynaliadwy newydd ar safle maes glas 100 hectar sy'n eiddo i Lywodraeth Cymru yn Felindre, Abertawe.

Gallai'r pentref newydd arwain at adeiladu cymysgedd o dai fforddiadwy a thai i'r sector preifat ar y safle newydd arfaethedig yn ogystal â chyfleusterau fel ysgolion a chaeau chwarae a swyddi hefyd.

Mae Edwina Hart, y Gweinidog Busnes, wedi cymeradwyo'r cyllid ar gyfer cynnal yr astudiaeth fydd yn cael ei chyflwyno'n ffurfiol fel rhan o'r broses ymgynghori ar Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) Cyngor Dinas a Sir Abertawe.

"Mae'r CDLl yn disgrifio Felindre fel lle a all greu swyddi a darparu tai preswyl cymysg," meddai.

"Bydd yr astudiaeth ddichonoldeb o'r cynigion ar gyfer y pentref cynaliadwy newydd yn edrych yn fras sut bydd y tir yn cael ei ddefnyddio.

"Bydd yr wybodaeth a gawn o'r astudiaeth yn ein helpu i wneud penderfyniadau yn y dyfodol ac mae'n hanfodol er mwyn symud y cynigion hyn yn eu blaenau."

60 hectar o dir llwyd

Byddai'r pentref newydd yn ategu cynlluniau ar gyfer safle 60 hectar o dir llwyd gerllaw, hefyd yn Felindre.

Yn y gorffennol, roedd y safle hwn yn gartref i weithfeydd tunplât British Steel/Corus a gaeodd ei ddrysau yn 1989.

Bellach, mae'n eiddo i Gyngor Abertawe ac mae llawer o waith wedi cael ei wneud yn adfer y safle er mwyn ei wneud yn safle strategol ar gyfer swyddi.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Bu'r Eisteddfod Genedlaethol ar y safle yn 2006

Yn 2006, roedd y safle'n gartref i'r Eisteddfod Genedlaethol ac ar sawl achlysur, mae un o gymalau Rali GB Cymru wedi cael ei gynnal yno.

Mae caniatâd cynllunio wedi cael ei roi i adeiladu 80,000 metr sgwâr o swyddfeydd ac unedau diwydiannol ysgafn o ansawdd uchel ar y safle.

Bydd y cam cyntaf o'r gwaith seilwaith ar gyfer 12 hectar o swyddfeydd a safleoedd diwydiannol ysgafn yn dechrau yn gynnar yn 2013.

Bydd y gwaith yn cael ei ariannu'n rhannol gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Abertawe gyda chymorth ychwanegol gan Ewrop.

Yn 2009, cytunodd Llywodraeth Cymru a Chyngor Abertawe ar Fenter ar y Cyd er mwyn cynnal yr amcanion cyflogaeth strategol ar gyfer y ddau safle mewn dull integredig.

Mae'r Llywodraeth a'r Cyngor bellach wedi cytuno bod angen cynnal astudiaeth sy'n ystyried ymarferoldeb y pentref cynaliadwy cyn ystyried y cynigion ymhellach.

Bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno fel rhan o'r broses ymgynghori ar Opsiynau Strategol y Cynllun Datblygu Lleol. Daw'r ymgynghoriad i ben fis Hydref 2012.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol