Damwain farwol ar Ffordd Blaenau'r Cymoedd

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu'n apelio am dystion ar ôl i lori daro cerddwr ar Ffordd Blaenau'r Cymoedd yn gynnar fore Gwener.

Bu farw'r dyn 28 oed wedi'r ddamwain ar lôn orllewinol yr A465 ger Pant am 2.25 am.

Cafodd gyrrwr y lori driniaeth am effeithiau sioc gan barafeddygon.

Mae Heddlu De Cymru wedi apelio at unrhyw dyst neu unrhyw un welodd y cerddwr neu'r lori cyn y ddamwain i gysylltu gyda nhw.

Dylai unrhywun â gwybodaeth ffonio'r Uned Plismona Ffyrdd yng Ngwaelod-y-garth ar 029 20571600 neu orsaf heddlu leol neu Taclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555 111.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol