Gordewdra: Problemau Cymru 'bron fel America'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Science
Disgrifiad o’r llun, Mae gordewdra yn costio tua £73 miliwn y flwyddyn i'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru

Mae 'na rybudd nad oes digon o adnoddau yn y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru i roi triniaeth i bobol ordew.

Dywedodd Doctor Nadim Haboubi fod y sefyllfa yn waeth yng Nghymru nag yng ngweddill Prydain ac y bydd yn debyg i'r sefyllfa yn America.

Mae'n rhoi triniaeth i gleifion gordew a dywedodd fod y sefyllfa yng Nghymru ymhlith y rhai gwaethaf yn y byd gorllewinol.

Roedd prinder adnoddau, meddai, yn golygu nad oedd miloedd yn cael llawdriniaeth hanfodol na chymorth yn y gymuned.

Ychwanegodd fod y Gwasanaeth Iechyd yn Lloegr yn ymyrryd yn gynharach i rwystro problemau cysylltiedig fel clefyd y siwgr.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud bod byrddau iechyd yn penderfynu lle i ganolbwyntio adnoddau.

Bob blwyddyn mae delio gyda gordewdra yn costio tua £73 miliwn i'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru.

'Yn enfawr'

Yn ôl Dr Haboubi, Cadeirydd Grŵp Llywio Fforwm Gordewdra Cenedlaethol Cymru, roedd y broblem yn "enfawr, yn waeth nag yn Lloegr, yn waeth nag unrhyw le yn y DU ...

"Mae'n debyg mai yn Unol Daleithiau America y mae'r broblem ar ei gwaethaf ond dydyn ni ddim ymhell ar eu holau", meddai.

Ar hyn o bryd dim ond un clinig gordewdra sy' yn y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru.

Dywedodd Dr Haboubi mai dim ond 50 o gleifion gordew oedd yn cael llawdriniaeth bob blwyddyn yn Sefydliad Llawdriniaeth Gordewdra Cymru yn Nhreforys er mwyn lleihau stumog neu leihau faint o galorïau yr oedden nhw'n eu bwyta.

5,000

Mae hyn er gwaetha'r ffaith bod tua 5,000 angen y llawdriniaeth.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud bod tua 50 o gleifion, yn bennaf o'r de, yn cael eu cyfeirio yn flynyddol at y sefydliad ond bod cleifion o'r gogledd yn cael llawdriniaeth yn Salford.

Dangosodd arolwg Sefydliad Iechyd y Byd fod Cymru'n bedwaredd allan o 39 o wledydd o ran plant 15 oed oedd yn ordew.

Dim ond America, Groeg a Chanada oedd yn waeth.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol