Y trydydd haf gwlypaf yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Yvonne Evans: 'Lleoliad a symudiadau y jetlif sydd wedi cyfrannu at y tywydd cyfnewidiol ...'

Yng Nghymru mae'r trydydd haf gwlypaf wedi bod ers dechrau cadw cofnodion yn 1910, yn ôl y Swyddfa Dywydd.

Y disgwyl yw taw hwn yw'r haf gwlypaf ers canrif a'r ail gwlypaf ers cadw cofnodion.

Mehefin oedd y mis gwlypaf pan gwympodd 205mm o law yng Nghymru. Y cyfartaledd misol yw 85.8mm.

Yng Ngorffennaf roedd 127.6mm o law tra oedd cyfartaledd misol o 92.6mm ac yn Awst mae 124.6mm o law wedi cwympo a'r cyfartaledd misol yw 107.4mm.

Dywedodd Yvonne Evans, cyflwynydd tywydd Radio Cymru: "Mae wedi bod yn dywydd digon ansefydlog dros y tri mis diwethaf.

"Lleoliad a symudiadau y jetlif sydd wedi cyfrannu at y tywydd cyfnewidiol ...

"Yn ystod yr haf rydyn ni wedi cael cyfnodau hir o law trwm sydd weithiau wedi bod yn gyfnodau o law trwm a tharanllyd annhymorol - gyda chyfnodau byr o heulwen."

Mae ystadegau darpariaethol hyd at ddydd Mercher yn dangos bod 366.8mm o law wedi cwympo yn y DU rhwng Mehefin ac Awst.

Hefyd mae wedi bod yn haf oeraidd gyda thymheredd cyfartalog o 14C, 0.4C yn is na'r cyfartaledd hir dymor.

Llifogydd

Roedd y tywydd garw ar ei waethaf yng Nghymru ym mis Mehefin pan ddioddefodd nifer o gymunedau gogledd Ceredigion lifogydd difrifol.

Effeithiodd y llifogydd ar fwy na 1,000 o bobl ac achosi difrod sylweddol i dai ac eiddo.

Ym Mehefin a Gorffennaf cafodd nifer o sioeau eu canslo, gan gynnwys Sioeau Aberystwyth, Dyffryn Ogwen a Gogledd Cymru.

Mae ffermwyr Cymru yn wynebu blwyddyn anodd wedi i law trwm yr haf effeithio ar gnydau gan gynyddu costau cynhyrchu bwyd.

Llai o gnydau

Mae llai o gnydau wedi cael eu tyfu, ac mae llawer o'r rheini o ansawdd gwael.

Dywedodd NFU Cymru fod ffermwyr yn wynebu trafferthion am fod bwyd anifeiliaid wedi mynd yn ddrud iawn.

Mae'r llywydd Ed Bailey, wedi dweud : "Rwy'n credu mai gwaeth fydd y sefyllfa ... Fe fydd hi'n flwyddyn anodd dros ben.

"Rhaid cofio fod popeth yn dibynnu ar y grawn - bara, llaeth, cig eidion, cig moch. Bydd costau bwyd i'r cyhoedd yn gorfod cynyddu hefyd."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol