Clywedog: Pedair blynedd o garchar i ddyn o Lanbrynmair

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Andrew Price
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Gordon Dyche, 24 oed, ei garcharu am bedair blynedd

Yn Llys y Goron Caernarfon cafwyd dyn 24 oed o Lanbrynmair yn ddieuog o achosi marwolaeth pedwar o bobl drwy yrru'n beryglus ond yn euog o achosi eu marwolaethau drwy yrru'n ddiofal.

Mae Gordon Dyche wedi ei garcharu am bedair blynedd wedi damwain ffordd laddodd bedwar aelod o'r un teulu ym mis Ebrill 2011.

Cafodd chwe mis ychwanegol am drafod nwyddau wedi eu dwyn ar ol dedfryd ohiriedig flaenorol.

Digwyddodd y ddamwain pan geisiodd basio dau gar, gan gynnwys Peugeot 807 oedd yn cael ei yrru gan Denise Griffith o Bontypridd

Roedd hi'n troi i'r dde ar y pryd i mewn i fan aros ger Llyn Clywedog a tharodd car Dyche gefn ei char a blymiodd i mewn i'r llyn.

Bu farw ei gŵr hi, Emyr Glyn Griffith, 66 oed, ei mam Phyllis Iris Hooper, 84 oed, Peter Briscome, 14 oed, a Liam Govier, 14 oed, dau o blant maeth Mr a Mrs Griffith.

'Cymryd risg'

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Collodd Denise Griffith ei gŵr a'i mam, Phyllis Iris Hooper, yn y ddamwain

Wrth ddedfrydu, dywedodd y Barnwr Niclas Parry fod hwn yn "achos anodd a thrasig".

"Dwi'n ystyried yr achos hwn o yrru'n ddiofal yn agos iawn at fod yn yrru peryglus," meddai.

"Rydych yn un sy'n rhy barod i gymryd risg tu ôl i'r olwyn. Rydych chi'n barod i roi eich buddiannau chi o flaen diogelwch a bywydau eraill rhai sydd ar y ffordd.

"Ar y diwrnod dan sylw roeddech chi'n hwyr i'ch gwaith ac o brofiad blaenorol yn gwybod y byddech chi'n colli cyflog."

Wedi'r canlyniad fe gafodd datganiad ar ran Mrs Griffith ei ddarllen.

Dywedodd hi taw hwn oedd amser gwaetha' ei bywyd.

"Beth bynnag fyddai'r canlyniad wedi bod heddiw, ni fyddai'n newid dim.

"Mae fy ffydd wedi fy nghynnal ond does dim geiriau i ddisgrifio fy ngholled i, colled y teulu, a faint mae fy mywyd wedi ei newid yn y flwyddyn a hanner ddiwetha'.

"Dwi'n ddiolchgar iawn i'r gwasanaethau brys a phawb wnaeth fy helpu i, y teulu a ffrindiau, ond dymunaf gael preifatrwydd nawr i alaru."

'Cyfiawnder'

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Un o'r plant a fu farw oedd Liam Govier, 14 oed

Ar ôl yr achos dywedodd mam Liam, Alison Govier, 38 oed: "Dwi'n falch bod cyfiawnder wedi ei weinyddu heddiw.

"Dwi'n falch ei fod yn atebol am yr hyn wnaeth e ond oherwydd ei record yrru ddyle fe ddim fod wedi bod ar yr hewl o gwbwl."

Roedd y llys wedi cyfeirio at droseddau gyrru blaenorol y diffynnydd.

"Mae'n berygl i'w hunan a gyrwyr eraill," ychwanegodd Mrs Govier.

"Bydd pedair marwolaeth ar ei gydwybod am weddill ei fywyd a dwi'n gwbod na alla i ymdopi â hynny."

Clywodd y llys fod y diffynnydd wedi dweud wrth yr heddlu yn syth wedi'r ddamwain mai ef oedd ar fai cyn dweud ei fod mewn sioc pan wnaed y sylwadau.

Dywedodd yr erlyniad fod Dyche wedi dweud wrth barafeddyg: "Ddylwn i ddim fod wedi gwneud hyn. Mi oeddwn i'n hwyr i'r gwaith.

"Fy mai i yw hyn."

'Mewn sioc'

Dywedodd wrth heddwas yn ddiweddarach yr un peth, "Fy mai i yw hyn."

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw pedwar ar ôl i'r car yr oedden nhw'n teithio ynddo blymio i Lyn Clywedog

Ond mewn gorsaf heddlu dywedodd Dyche: "Mi wnes i ddweud hynny. Mi oeddwn mewn sioc ... dwi ddim yn gwybod. Mae'n anodd."

Dywedodd Dyche wrth y llys ei fod yn gyrru ar hyd y ffordd yn aml a'i fod yn teithio i'w waith mewn garej yn Llanidloes.

Gwadodd ei fod yn hwyr i'r gwaith nac yn rhuthro.

Gofynnodd yr erlyniad iddo: "Rydych chi'n rhoi bai ar Mrs Griffith, yndych chi?"

"Nid dyna rwy'n ei ddweud," atebodd.

"Dwi ddim yn rhoi'r bai ar unrhyw un. Roedd hon yn ddamwain drasig."

Straeon perthnasol