Mwy o bresgripsiynau yng Nghymru

Cyhoeddwyd

Mae nifer presgripsiynau wedi codi am yr unfed ar ddeg flwyddyn yng Nghymru.

Dywedodd adroddiad Llywodraeth Cymru fod 2.5 miliwn yn fwy o bresgripsiynau yng Nghymru yn 2011, cyfanswm o 72.7 miliwn.

Cafodd presgripsiynau rhad ac am ddim i bawb eu cyflwyno yng Nghymru yn 2007.

Ond oherwydd gostyngiad o £7 miliwn yng nghost cynnal y polisi yn 2011, y cyfanswm oedd £587.2m.

Yn ôl yr adroddiad, cafodd pobl Cymru 24 presgripsiwn y pen, yn fwy nac unrhyw ran arall o'r Deyrnas Unedig.

Yn Lloegr - sy'n dal i godi am bresgripsiwn - roedd 18.4 y pen, yn yr Alban 18.3 ac roedd 20.2 y pen yng Ngogledd Iwerddon.

Cafodd presgripsiwn rhad ac am ddim eu cyflwyno yng Ngogledd Iwerddon yn 2010 ac yn yr Alban yn 2011.

Mae'r llywodraeth yn codi tâl o £7.65 am bresgripsiwn yn Lloegr.

Straeon perthnasol