Athro ym Mhrifysgol Abertawe'n poeni am ddiweithdra

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Yr Athro David Blackaby: Hon yn 'broblem dymor hir'

Mae mwy o gartrefi lle mae pobl ddi-waith am gyfnod hir yng Nghymru, medd y Swyddfa Ystadegau.

Rhwng Ebrill a Mehefin roedd pobl ddi-waith mewn 21.6% o gartrefi, bron 2% yn fwy na'r un cyfnod y llynedd.

Yn ôl y Swyddfa Ystadegau, mae yna 216,000 o gartrefi heb neb yn gweithio yn y Deyrnas Unedig ond mae'r ganran Gymreig dipyn yn uwch na chyfartaledd y Deyrnas Unedig.

Dywedodd yr Athro David Blackaby o Adran Economeg Prifysgol Abertawe fod yna broblem dymor hir yng Nghymru.

"Mae yna bobol sy'n ddi-waith neu'n sâl am gyfnod hir neu bobl sy'n gofalu am rywun arall a methu gweithio.

"Felly mae'r sefyllfa yn bryderus.

'Gostyngiad'

"Cyn y dirwasgiad roedd yna ostyngiad yn nifer y rhai sydd ddim yn gweithio yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig.

"Ond wrth i'r esgid wasgu, y bobl â sgiliau uchel yw'r mwyaf tebygol o fod mewn gwaith."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru fod ystadegau'n gallu amrywio dros gyfnod o amser.

Mae'r athro wedi dweud ei fod yn cytuno ond bod y broblem yn dymor hir.

"Un o'r pryderon yw bod tlodi plant yn arbennig o uchel mewn teuluoedd lle mae pobol yn ddi-waith."

Straeon perthnasol