Chweched diwrnod: Manylion y Cymry yn y Gemau Paralympaidd

Cyhoeddwyd

Nifer o Gymry yn cystadlu mewn amryw o gampau ar chweched diwrnod y Gemau Paralympaidd yn Llundain.

Mae BBC Cymru yn dod â'r newyddion diweddara i chi o'r campau.

ATHLETAU

Llwyddodd dwy Gymraes i ychwanegu at nifer medalau Cymru wrth i Jenny McLoughlin ac Olivia Breen gystadlu yn rownd derfynol ras cyfnewid 4x100m. Fe ddaethon nhw yn drydydd gan sicrhau'r efydd. Ond unwaith eto, fel a ddigwyddodd gyda ras cyfnewid yn y Gemau Olympaidd, roedd 'na gwestiwn a gafodd y baton ei drosglwyddo o fewn yr ardal gywir a'i pheidio.

Daeth ymgyrch Tracy Hinton yn y Gemau i ben wedi iddi fethu cymhwyso i rownd derfynol y 100m (T11). Roedd yn cystadlu gyda chymorth Steffan Hughes yn yr ail ragras.

Gorffennodd Beverley Jones yn wythfed yn rownd derfynol taflu'r shot F37.

Methodd Stephen Morris yn ei ymdrech i ennill medal aur yn y ras 1500m (T20). Dyma ymddangosiad cyntaf y Cymro 23 o Gaerdydd yn y Gemau Paralympaidd. Gorffennodd yn chweched yn y rownd derfynol wrth i Peyman Nasiri Bazanjani o Iran ennill mewn amser o 3 munud 58.49 eiliad. Roedd Morris wedi cwblhau'r ras mewn amser o 4 munud 02.50 eiliad.

PÊL-DROED

Keryn Seal a Darren Harris fydd dau o dîm 5-bob-ochr Prydain fydd yn cystadlu ddydd Mawrth yn erbyn Iran. Colli wnaethon nhw o gôl i ddim. Fe fyddan nhw'n wynebu China ddydd Iau yn y rownd i benderfynu pwy sy'n safe 5-8.

HWYLIO

Ar ôl saith ras mae Stephen Thomas yn rhan o dîm Prydain yn y ras Sonar ac maen nhw yn y chweched safle.

PÊL-FASGED CADAIR OLWYN

Roedd tîm merched Prydain, gan gynnwys y Gymraes Clare Strange yn cystadlu yn y gemau chwarteri yn erbyn Yr Almaen. Colli wnaethon nhw o 55-44.

PÊL-FOLI EISTEDD

Roedd tîm merched Prydain yn cystadlu yn y rownd i benderfynu pwy sy'n 5-8. Mae tair o Gymru, Amy Brierley, Sam Bowen a Jess O'Brien yn y tîm. Roedden nhw'n wynebu Brasil. Brasil aeth a'r gêm o 3-0.

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC