Gleision: Dirwyn apêl i ben

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Charles Breslin, Phillip Hill, Garry Jenkins a David Powell ar Fedi 15

Mae Ymddiriedolwyr Cronfa Glowyr y Gleision wedi cynnal eu cyfarfod olaf yng Nghastell-nedd ddydd Llun.

Mae dros £1 miliwn wedi ei gasglu ar gyfer teuluoedd y pedwar glöwr fu farw mewn damwain pwll glo ar Fedi 15, 2011.

Bydd yr ymddiriedolwyr yn penderfynu sut a phryd y bydd yr arian yn cael ei ddosbarthu i'r teuluoedd.

Bu farw David Powell, 50 oed, Charles Breslin, 62 oed, Philip Hill, 44 oed a Garry Jenkins, 39 oed, yn y drychineb.

Dechreuodd yr ymgyrch achub pan lifodd dŵr i mewn i'r pwll.

Cafodd y gronfa apêl ei sefydlu ychydig o ddyddiau wedi'r ddamwain a'r Tywysog Charles oedd y prif noddwr.

'Haelioni'

Dywedodd un o'r ymddiriedolwyr Wayne Thomas fod y gronfa wedi cyrraedd cyfanswm o £1,090,000.

"Mae ymateb cymunedau lleol ac unigolion o Gymru a thrwy'r Deyrnas Unedig wedi bod yn anhygoel," meddai.

"Bydd yr haelioni yn gwneud gwahaniaeth mawr i blant y rhai fu farw.

"Fydd yr arian fyth yn ddigon i wneud yn iawn am eu colled ond fe fydd yn gwneud eu bywydau rywfaint yn haws."

Dywedodd eu bod yn gobeithio dosbarthu'r arian cyn bod 12 mis wedi mynd heibio ers y ddamwain.

Ychwanegodd ei fod yn hynod falch fod costau gweinyddol y gronfa yn llai na £530.

Mae yna ddau daliad eisoes wedi eu gwneud i deuluoedd y glowyr, un er mwyn helpu gyda chost yr angladdau a'r llall ar gyfer merch anabl un o'r glowyr.

Defnyddiwyd yr arian i brynu cadair olwyn drydan a char wedi ei addasu'n arbennig.

Straeon perthnasol