Achos Clywedog: Rheithgor yn ystyried

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, PA
disgrifiad o’r llunBu farw pedwar ar ôl i'r car yr oedden nhw'n teithio ynddo blymio i Lyn Clywedog

Mae rheithgor yn ystyried eu dyfarniad yn achos dyn wedi ei gyhuddo o achosi marwolaeth pedwar o bobl drwy yrru'n beryglus neu yrru'n ddiofal.

Yn Llys y Goron Caernarfon mae Gordon Dyche, 24 oed o ardal Llanbrynmair, wedi gwadu'r cyhuddiadau.

Clywodd y llys fod y diffynnydd wedi dweud wrth yr heddlu mai fe oedd ar fai wedi'r ddamwain car laddodd bedwar aelod o'r un teulu.

Ond wedyn dywedodd ei fod mewn sioc pan wnaed y sylwadau.

Dywedodd Simon Mills, ar ran yr erlyniad, fod Mr Dyche wedi dweud wrth barafeddyg: "Ddylwn i ddim fod wedi gwneud hyn. Mi oeddwn i'n hwyr i'r gwaith, fy mai i yw hyn.

'Mewn sioc'

Ond mewn gorsaf heddlu dywedodd: "Mi wnes i ddweud hynny. Mi oeddwn mewn sioc ... dwi ddim yn gwybod. Mae'n anodd."

Digwyddodd y ddamwain pan geisiodd basio dau gar, gan gynnwys Peugeot 807 oedd yn cael ei yrru gan Denise Griffith o Bontypridd

Roedd hi'n troi i'r dde ar y pryd i mewn i fan aros ger Llyn Clywedog a tharodd car Mr Dyche gefn car Mrs Griffith a blymiodd i mewn i'r llyn yn Ebrill 2011.

disgrifiad o’r llunGordon Dyche ar ei ffordd i'r llys

Bu farw ei gŵr hi, Emyr Glyn Griffith, 66 oed, ei mam Phyllis Iris Hooper, 84 oed, Peter Briscome, 14 oed, a Liam Govier, 14 oed, dau o blant maeth Mr a Mrs Griffith.

Dywedodd Mr Dyche wrth y llys ei fod yn gyrru ar hyd y ffordd yn aml a'i fod yn teithio i'w waith mewn garej yn Llanidloes.

Gwadodd ei fod yn hwyr i'r gwaith nac yn rhuthro.

Roedd wedi dweud wrth yr heddlu: "Doeddwn i ddim yn rhwystredig. Roeddwn i'n gwybod y byddwn i'n cyrraedd mewn pryd.

'Sefyllfa'n iawn'

"Dwi ddim yn hoffi bod y tu ôl i bobl sy ddim yn nabod y ffordd oherwydd mae rhywun yn gorfod mynd i fyny'r elltydd yn y gêr gynta'."

Ychwanegodd ei fod yn meddwl wrth agosáu at y car: "Mi alla i basio yn y fan hyn, mae'r sefyllfa'n iawn."

Gofynnodd yr erlyniad iddo: "Rydych chi'n rhoi bai ar Mrs Griffith, yndych chi?"

"Nid dyna rwy'n ei ddweud," atebodd. "Dwi ddim yn rhoi'r bai ar unrhyw un. Roedd hon yn ddamwain drasig."

Straeon perthnasol