Hofrennydd yn achub dynes

Cyhoeddwyd

Cafodd dynes 51 oed ei chludo i'r ysbyty mewn hofrennydd ar ôl damwain ar Yr Wyddfa nos Fercher.

Dywed timau achub iddi syrthio mewn gwynt cryf.

Roedd ganddi anafiadau 'sylweddol' i'w phen

Cafodd ei chludo i Ysbyty Gwynedd gan hofrennydd o Lu Awyr y Fali.

Roedd y ddynes a'i phartner ar y ffordd lawr o'r mynydd ar lwybr Llanberis pan ddigwyddodd y ddamwain.