Rhybudd am dwf yr economi werdd

Gan Daniel Davies
Uned Wleidyddol BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Dywed Peter Davies y dylai Cymru fod y dewis cyntaf fel lleoliad i fusnesau gwyrdd

Cafodd Cymru rybudd nad yw'n defnyddio'i hamgylchedd naturiol i'w llawn botensial.

Roedd Peter Davies, ymgynghorydd Llywodraeth Cymru ar bolisi gwyrdd, yn ymateb i adroddiad bod yr economi werdd yn gwrthsefyll effeithiau'r dirwasgiad.

Dywedodd Mr Davies, comisiynydd dyfodol cynaliadwy, nad oedd Cymru eto y dewis cyntaf fel lleoliad i fusnesau gwyrdd.

Mae dros 41,500 o bobl yng Nghymru mewn swyddi sy'n cael eu dynodi'n rhai 'carbon-isel' neu amgylcheddol.

Mae hynny'n fwy na'r diwydiant ceir neu ariannol, ond yn llawer llai na'r cyflogwyr mwyaf fel y sector iechyd (190,000 o weithwyr) neu fanwerthu (140,000).

Hanner

Dywed adroddiad y grŵp Green Alliance bod economi werdd y DU wedi parhau'n iach ers yr argyfwng bancio.

Mae'n nodi ffigyrau llywodraeth y DU sy'n dangos bod 41,506 yn gweithio mewn diwydiannau amgylcheddol neu 'garbon-isel' yng Nghymru, gan gynnwys ynni niwclear, gwynt, rheoli llygredd ac ailgylchu.

Ond mae'r gyfran yn hanner yr hyn ydyw yn ne-orllewin Lloegr er enghraifft.

Dywedodd Mr Davies bod arfordir Cymru yn rhoi "mantais yn nhermau cynhyrchu ynni a chapasiti adnewyddol".

"Dydw i ddim yn credu ein bod yn delifro ar raddfa'r potensial y mae'r manteision naturiol yna yn rhoi i ni o safbwynt y sector carbon-isel yma," meddai.

"Dylai Cymru gael ei gweld fel y lle i fod er mwyn tyfu'r sector oherwydd yr amgylchiadau ffafriol, a dydw i ddim yn credu ein bod yn cael ein cydnabod fel y lle delfrydol i fynd.

"Mae'r hanes yn dda, fel y mae am y DU i gyd, ond fedra i ddim dweud bod Cymru ymhell ar y blaen."

Sector eang

Ychwanegodd bod llwyddiant yr economi werdd oherwydd cynlluniau gwyrdd Llywodraeth Cymru, y pwysau sydd ar adnoddau, a busnesau mawr fel archfarchnadoedd yn chwilio am gyflenwyr gwyrdd.

Dywedodd Anne Meikle, pennaeth y corff cadwraethol WWF yng Nghymru, nad oedd llawer o bobl yn credu bod y sector gwyrdd mor eang.

Dywedodd: "Os ydych chi'n meddwl am wasanaethau dŵr neu garffosiaeth, neu wasanaethau ailgylchu sy'n gwneud cynnyrch o'r pethau yr ydym yn eu taflu i ffwrdd, maen nhw i gyd yn rhan o'r sector.

"Mae'r adroddiad yma yn dangos ei bod yn haws denu arian preifat i gynlluniau carbon-isel, ac rydym yn gweld arwyddion o hynny yng Nghymru gyda chwmnïau a buddsoddwyr yn cymryd mantais o gryfder a photensial y sector gwyrdd."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol