Wrth i'r Fflam gyrraedd y Stadiwm y Gemau i ddechrau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Roedd dros 3,000 o wirfoddolwyr wedi cymryd rhan yn y Seremoni Agoriadol

Fe ddaeth taith y Fflam Baralympaidd i ben yn y Stadiwm Olympaidd nos Fercher.

Roedd yn benllanw i'r Seremoni Agoriadol.

Roedd 580 o gludwyr wedi teithio 92 milltir o Stoke Mandeville yn Sir Buckingham i Lundain yn ystod y 24 awr ddiwethaf.

Yn ystod y dydd cafodd nifer o bobl gyfle i gludo'r Fflam gan gynnwys y nofiwr Paralympaidd o Gymru David Roberts oedd yn cludo'r Fflam ar Tower Bridge a'r Fonesig Tanni Grey-Thompson a fu'n ei chludo yn Sgwâr Trafalgar.

"Mae wedi bod yn wych, methu credu'r holl beth a nifer wedi dod allan i weld y daith," meddai'r Fonesig ar ôl cludo'r Fflam.

"Dwi ddim yn crio yn aml iawn ond mae'n wych. Mae'n dangos be mae pobl yn ei feddwl o'r Gemau Paralympaidd."

Roedd tua 80,000 o bobl yn y stadiwm ar gyfer y seremoni a gychwynnodd gyda'r "ffrwydrad enfawr" wrth i'r Athro Stephen Hawking gychwyn y cyfan yn trafod y chwilio am ystyr y bydysawd.

Galwodd ar i bobl newid y ffordd maen nhw'n edrych ar fywyd er mwyn creu byd gwell i bawb.

Roedd 3,000 o wirfoddolwyr, nifer yn anabl, yn cymryd rhan yn y seremoni.

Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Y Fonesig Tanni Grey-Thompson yn hedfan i mewn i'r Stadiwm mewn cadair olwyn aur

Fflam

Yn ôl y trefnwyr roedd y sioe agoriadol yn "bennaf am wyddoniaeth a dynoliaeth".

Roedd nifer o Gymry yn cymryd rhan.

Cafodd chwech o Baralympwyr a chyn-enillwyr yn y Gemau, gan gynnwys Y Fonesig Grey-Thompson, eu hedfan i mewn i'r Stadiwm yn ystod y seremoni mewn aur.

Roedd hi a'r pump arall, Robert Barrett, Kay Forshaw, Tony Griffin, Ian Rose a Marc Woods, yn cynrychioli gwahanol gampau yn y Gemau.

Cafwyd perfformiadau hefyd gan y soprano o Gymru Elin Manahan Thomas, y grwp dawns Flawless a chwech o gorau Llundain.

Y nofwraig o Gymru, Liz Johnson, wnaeth ddarllen yr addewid ar ran yr athletwyr yn y seremoni.

Swydd bwysica'r noson oedd un Margaret Maughan.

Y saethwraig oedd y cynta o Brydain i ennill Medal Aur yn y Gemau Paralympaidd cyntaf nôl yn 1960.

Hi wnaeth gynna'r crochan fydd yn llosgi tan diwedd y cystadlu.

Roedd rhaid cael cynllun wrth gefn o ran y Fflam.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Golygfa o'r Seremoni Agoriadol

Oherwydd oedi yn gynharach yn y diwrnod bu'n rhaid creu Fflam wrth gefn i allu goleuo'r crochan er bod y trefnwyr yn obeithiol y byddai'r daith gyfnewid yn cyrraedd y Stadiwm mewn pryd.

Mae 4,280 o athletwyr o 164 gwald yn cystadlu yn ystod yr 11 diwrnod nesaf yn y Gemau Paralympaidd.

Fe fydd dros 300 o athletwyr yn nhîm Paralympaidd Prydain, 38 o Gymru.

Mae 'na 503 o fedalau aur ar gael mewn 21 camp.

Fe wnaeth nifer o'r athletwyr orymdeithio i mewn i'r stadiwm yn ystod y seremoni, nifer yn cario baneri eu gwledydd.

Straeon perthnasol