Tŷ yn cael ei daro gan fellten

Cyhoeddwyd

Cafodd dau o bobl eu hanafu ar ôl i dŷ gael ei daro gan fellten yng Nghaerdydd.

Dywed Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru iddynt gael eu galw i'r tŷ ym Mhontprennau yn nwyrain y ddinas am 2.24pm.

Roedd llenni'r tŷ wedi mynd ar dân ac roedd yna ddifrod i'r cyflenwad trydan. Cafodd dau o bobl eu trin gan y gwasanaeth Ambiwlans.

Credir fod un wedi cael ei drydaneiddio ac roedd y llall wedi cael difrod i'w gliw.

Dywed y Gwasanaeth Tân fod y fflamau wedi eu diffodd erbyn iddynt gyrraedd.