Wal yn cwympo

  • Cyhoeddwyd

Mae wal 20 troedfedd o hyd wedi dymchwel yn Nhŷcroes ger Rhydaman.

Dywedod Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru iddyn nhw gael galwad am 1.45pm.

Yn ôl llefarydd, mae diffoddwyr yn ceisio atgyfnerthu rhan arall o'r wal.

Mae peiriannydd o Gyngor Sir Caerfyrddin yn archwilio'r safle a chafodd cyflenwad nwy ei ddiffodd ar gais y Gwasanaeth Tân.