Jamie Bevan, yr ymgyrchydd iaith, wedi ei ryddhau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun, Jamie Bevan yn siarad y tu allan i'r llys wedi gwrandawiad blaenorol

Mae ymgyrchydd iaith a garcharwyd am 35 diwrnod am wrthod talu dirwy yn ymwneud â phrotest yn erbyn toriadau i gyllid S4C wedi ei ryddhau.

Fe dreuliodd Jamie Bevan, 36 oed o Ferthyr Tudful, dros bythefnos o dan glo.

Cafodd ei ryddhau am 9.15am o Garchar Presgoed, Brynbuga, ac roedd 50 yn y cyfarfod croesawu yng Naghanolfan Gymraeg Soar ym Merthyr Tudful.

Mynegodd Aelod Cynulliad Gorllewin De Cymru, Bethan Jenkins, ei chefnogaeth a chanodd Heather Jones gân.

Yn wreiddiol roedd Jamie wedi cael dirwy a dedfryd o saith niwrnod dan glo am dorri i mewn i swyddfeydd Aelod Seneddol Ceidwadol Gogledd Caerdydd, Jonathan Evans, a chwistrellu slogan ar y wal fis Mawrth y llynedd.

Yn ôl Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, roedd wedi gwrthod talu'r ddirwy am iddo dderbyn gorchymyn llys uniaith Saesneg.

Cwyn swyddogol

Yng Ngharchar Caerdydd fe wnaeth gwyn swyddogol i Gomisiynydd y Gymraeg am ddiffyg ffurflenni Cymraeg ar gael i garcharorion.

Mae Meri Huws yn dweud iddi hi gael sicrwydd gan lywodraethwr Carchar Caerdydd fod mwyafrif y ffurflenni sydd angen eu llenwi ar gael yn ddwyieithog.

Mae'r comisiynydd wedi dweud y bydd yn cwrdd â Mr Bevan i drafod sefyllfa'r Gymraeg yn y system gyfiawnder.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol