Clywedog: Dyn o Lanbrynmair wedi cyfadde' ei fod 'ar fai'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw pedwar ar ôl i'r car yr oedden nhw'n teithio ynddo blymio i Lyn Clywedog

Mae llys wedi clywed bod dyn o Bowys wedi dweud wrth yr heddlu mai fe oedd ar fai wedi damwain car laddodd bedwar aelod o'r un teulu.

Ond yn ddiweddarach dywedodd Gordon Dyche o ardal Llanbrynmair ei fod mewn sioc pan wnaed y sylwadau.

Mae'n gwadu achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus neu yrru'n ddiofal.

Yn Llys y Goron Caernarfon darllenodd yr erlynydd, Simon Mills, sylwadau Mr Dyche i'r heddlu yn fuan wedi'r ddamwain yn Ebrill 2011.

Roedd wedi dweud wrth barafeddyg: "Ddylwn i ddim fod wedi gwneud hyn. Mi oeddwn i'n hwyr i'r gwaith. Fy mai i yw hyn.

Wedyn dywedodd wrth heddwas: "Fy mai i yw hyn."

Yn fuan wedyn mewn gorsaf heddlu dywedodd: "Mi wnes i ddweud hynny. Mi oeddwn mewn sioc ... dwi ddim yn gwybod. Mae'n anodd."

Digwyddodd y ddamwain pan geisiodd Mr Dyche basio dau gar, gan gynnwys Peugeot 807 oedd yn cael ei yrru gan Denise Griffith o Bontypridd

Roedd hi'n troi i'r dde ar y pryd i mewn i encilfa ger Llyn Clywedog a tharodd car Mr Dyche gefn car Mrs Griffith a blymiodd i mewn i'r llyn.

Gwadu

Bu farw ei gŵr hi, Emyr Glyn Griffith, 66 oed, ei mam Phyllis Iris Hooper, 84 oed, Peter Briscome, 14 oed, a Liam Govier, 14 oed, dau o blant maeth Mr a Mrs Griffith.

Dywedodd Mr Dyche wrth y llys ei fod yn gyrru ar hyd y ffordd yn aml a'i fod yn teithio i'w waith mewn garej yn Llanidloes.

Gwadodd ei fod yn hwyr i'r gwaith nac yn rhuthro.

Dywedodd ei fod wedi gadael ei gartref rhwng 2.10 a 2.15pm. Roedd agen teithio wyth milltir i Lanidloes erbyn 2.30pm.

Roedd wedi dweud wrth yr heddlu: "Doeddwn i ddim yn rhwystredig. Roeddwn i'n gwybod y byddwn i'n cyrraedd mewn pryd.

'Sefyllfa'n iawn'

"Dwi ddim yn hoffi bod y tu ôl i bobl sy ddim yn nabod y ffordd oherwydd mae rhywun yn gorfod mynd i fyny'r elltydd yn y gêr gynta'."

Ychwanegodd ei fod yn meddwl wrth agosáu at y car: "Mi alla i basio yn y fan hyn, mae'r sefyllfa'n iawn."

Gofynnodd yr erlyniad iddo: "Rydych chi'n rhoi bai ar Mrs Griffith, yndych chi?"

"Nid dyna rwy'n ei ddweud," atebodd. "Dwi ddim yn rhoi'r bai ar unrhyw un. Roedd hon yn ddamwain drasig.

"Doedd yna ddim arwydd fod y car am droi pan ddechreuais i basio," meddai.

"Os oedd arwydd wedi ei roi neu beidio, dylai gyrrwr y car arall fod wedi sicrhau ei bod yn iawn i droi."

Dywedodd nad oedd yn credu fod ei safon yrru yn is na'r lefel dderbyniol ond dywedodd gyrrwr arall wrth y llys fod gyrru Mrs Griffith o'r safon uchaf.

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol