Carcharu pidoffeil am drywanu

Cyhoeddwyd

Yn Llys y Goron Merthyr Tudful mae pidoffeil wedi ei garcharu am 12 mlynedd am drywanu bachgen ysgol yn ei stumog a cham-drin merch 12 oed.

Pan nesaodd tad y ferch yr oedd Gareth French, 47 oed o Aberdâr, wedi ei cham-drin, fe gydiodd y diffynnydd mewn cyllell fara.

Wedyn rhedodd o'r tŷ a thrywanu bachgen 17 oed ar y stryd deirgwaith yn ei stumog.

Clywodd y llys nad oedd French wedi gweld y bachgen o'r blaen a'i fod wedi ei gyfarfod ar hap.

Dywedodd yr erlynydd John Ryan: "Roedd perfedd y bachgen yn ymwthio allan o'i ganol ond llwyddodd i alw'r gwasanaethau brys am help."

Fe fydd creithiau gan y bachgen, na ellir ei enwi am resymau cyfreithiol, am weddill ei oes,

Bygwth

Pan gafodd French ei arestio, gofynnodd i'r plismon: "Ydi e wedi marw? 'Wnes i ei drywanu deirgwaith."

Doedd y ferch a gafodd ei cham-drin ddim wedi sôn am y drosedd am hir am fod French wedi bygwth ei lladd neu niweidio ei theulu.

Clywodd y llys fod y ferch wedi cael ei cham-drin yn rhywiol droeon pan oedd hi wedi mynd i weld ei anifeiliaid anwes.

Plediodd French yn euog i achosi niwed corfforol difrifol, cyflawni gweithred rywiol gyda phlentyn ac achosi i blentyn o dan 13 oed gyflawni gweithred rywiol.

Dywedodd y Barnwr John Curran y byddai ei enw ar y gofrestr troseddwyr rhyw am weddill ei oes ac fe gafodd ei wahardd rhag gweithio gyda phlant.