Gorchymyn cymunedol i yrrwr

Cyhoeddwyd

Yn Llys y Goron Caernarfon mae gyrrwr bws ysgol "â diddordeb afiach mewn merched" wedi cael gorchymyn cymunedol am dair blynedd.

Roedd Elfed Lewis Williams, 62 oed o Lanrwst, wedi pledio'n euog i gyhuddiadau o ymosod yn rhywiol a chynddeiriogi gwedduster cyhoeddus.

Clywodd y llys ei fod wedi cusanu merch ifanc, taro pen ôl merch arall a dinoethi ei hun o flaen merch 16 oed oedd wedi camu ar ei fws.

Bydd Williams, sy'n ddi-waith, yn gorfod cofrestru fel troseddwr rhyw am bum mlynedd ac mae gorchymyn yn ei atal rhag siarad â merched mewn modd sy'n amhriodol na chyfeillachu â hwy.

Dywedodd y Barnwr Niclas Parry: "Mae'r achos yn peri pryder. Yn amlwg, mae eich diddordeb mewn merched ifanc yn afiach."