Galwad 999 gan ddyn ar goll

Cyhoeddwyd

Cafodd dyn ei achub o'r môr yn Abertawe wedi iddo ffonio'r gwasanaethau brys ei hun.

Bu'r heddlu, gwasanaeth tân a swyddogion gwylwyr y glannau yn Abertawe yn chwilio am y dyn 44 oed wedi adroddiadau ei fod wedi mynd ar goll nos Fawrth.

Yna fe gawson nhw alwad 999, ac ynddo fe ddywedodd y dyn ei fod at ei ganol mewn dŵr ac angen cymorth.

Roedd swyddogion yn chwilio amdano yn ardal Bae Abertawe, ond yn yr alwad dywedodd ei fod gyferbyn â Phrifysgol Abertawe.

Cafodd ei achub gan wylwyr y glannau a'i gludo i Ysbyty Treforys.