Taith gyfnewid Fflam y Gemau Paralympaidd wedi cychwyn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun,
Y pedair fflam yn uno i greu un

Wedi i bedair fflam gael eu tanio ar gopa ucha' Cymru, Yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr yn gynharach yn y mis, maen nhw wedi uno i greu un fflam.

Daeth y pedair fflam at ei gilydd mewn seremoni yn Stoke Mandeville, cartref ysbrydol y Gemau Paralympaidd.

Wedi i'r fflamau uno fe gychwynnodd taith gyfnewid 24 awr, gydag un fflam o'r grochan, a fydd yn dod i ben yn y Stadiwm Olympaidd yn y Seremoni Agoriadol nos Fercher.

Bydd 580 o gludwyr yn teithio 92 milltir o Stoke Mandeville yn Sir Buckingham i Lundain.

Nos Fawrth roedd tua 150 o bobl lleol wedi creu llwybr gyda llusernau i groesawu wyth o gludwyr, dau o bob gwlad at y grochan.

Julie Gilbert a Marsha Wiseman wnaeth gario Fflam Cymru.

Cludwyr

Roedd tua 3,000 o waheddiedigion yn y seremoni, gan gynnwys athletwyr Paralympaidd, cynrychiolwyr o fudiadau anabl a thrigolion lleol.

Cludwyr y fflam o Loegr oedd Katie Piper a Tony Griffin; o'r Alban, Jon Jo Look a Noel McShane ac o Ogledd Iwerddon Darren Ferguson a Joseph Morris.

Ymhlith yr atyniadau fydd y Fflam yn ymweld â hi y bydd Canolfan Anafiadau Cefn Cenedlaethol, Stoke Mandeville, Maes Criced Lord's a Sw Llundain.

Bydd y nofiwr Paralympaidd o Gymru David Roberts yn cludo'r Fflam ar Tower Bridge ddydd Mercher a bydd y Fonesig Tanni Grey-Thompson hefyd yn ei chludo.

Mae disgwyl i'r cyn-focsiwr Michael Watson a'r nofiwr Chris Holmes gludo'r fflam yn Sgwâr Trafalgar.

Fe fydd y Fflam yn goleuo'r grochan a defnyddwyr ar gyfer y Gemau Olympaidd unwaith y bydd wedi cyrraedd y Stadiwm nos Fercher.

Cyn cyrraedd Stoke Mandeville ddydd Mawrth fe gafodd y fflamau eu defnyddio i oleuo pedair crochan, yn Llundain ddydd Gwener, yn Belfast ddydd Sadwrn, Caeredin ddydd Sul ac yng Nghaerdydd ddydd Llun.

Straeon perthnasol