Trydydd diwrnod: Manylion y Cymry yn y Gemau Paralympaidd

  • Cyhoeddwyd

Ar drydydd diwrnod y Gemau Paralympaidd yn Llundain 2012 mae nifer o Gymry yn cystadlu mewn amryw o gampau.

Mae BBC Cymru yn dod â'r newyddion diweddara i chi o'r campau.

ATHLETAU:

Roedd 'na nifer o Gymru yn cystadlu yn y Stadiwm Olympaidd mewn gwahanol gystadlaethau. Llwyddodd Claire Williams i fod y pedwerydd person o Gymru i ennill medal yn y Gemau wrth gipio'r efydd yn y taflu disgen F11/12. Mewn gemau blaenorol fe orffennodd y wraig 24 oed o Gaerfyrddin yn bumed. Cafodd 908 gyda'r tafliad gorau yn 39.63m. Liangmin Zhang o China enillodd yr Aur gyda 997 pwynt a thafliad gorau o 40.13m. Hongxia Tang o China oedd yn ail, 994 pwynt a 39.91m.

Methodd Josie Pearson i ennill medal yn rownd derfynol taflu'r clwb (F51). Fe orffennodd hi'n bumed. Roedd ei thafliad o 13.42m yn dafliad gorau iddi.

Gorffennodd Jordan Howe yn seithfed yn rownd derfynol 100m (T35). Dydi Howe ddim yn 17 oed tan fis Hydref ac roedd o'n drydydd yn y byd wedi iddo chwalu ei amser gorau ym mis Mai gydag amser o 13.04 eiliad. Ond ddydd Sadwrn bu'n rhaid iddo fodloni ar 13.75 eiliad yn ei ragras ac 13.69 eiliad yn y rownd derfynol.

Er bod tafliad Hollie Arnold yn rownd derfynol y waywffon (F46) ei gorau, 36.27m, doedd o ddim yn ddigon iddi ennill medal. Daeth yn bumed tu ôl i Katarzyna Piekart o Wlad Pwyl enillodd y Fedal Aur gyda thafliad o 41.15m oedd yn record byd.

Gorffennodd Olivia Breen yn bumed yn rownd derfynol y 100m (T38) ar ôl y rhagras yn gynharach. Bu'n rhaid i'r ferch 16 oed aros am dros awr i gystadlu ar ôl problem gyda'r ail ddechrau. Daeth yn drydydd yn ei rhagras mewn amser o 14.21 eiliad. Yn y rownd derfynol roedd ei hamser yn 14.42 eiliad.

Llwyddodd Tracy Hinton i gyrraedd rownd gynderfynol y 200m (T11) ddydd Sul. Roedd ei hamser yn 27.26 eiliad.

TENIS BWRDD:

Colli wnaeth Sara Head(dosbarth 3) a Paul Davies (dosbarth 1) eu gemau yn y rownd-gynderfynol. Ond fe fydd y ddau yn cystadlu am fedal Efydd ddydd Llun. Mae'r tri arall o Gymru, Rob Davies, Paul Karabadark, a Scott Robertson allan o'u gemau unigol.

HWYLIO:

Wedi'r diwrnod cyntaf fe orffennodd Stephen Thomas yn wythfed wedi'r ddwy ras 1 a 2 hwylio sonar.

RHWYFO:

Roedd 'na gyfle arall i Samantha Scowen yn y sgwl dwbl gyda Nick Beighton. Fe enillodd y ddau y ras ac fe fyddan nhw'n cystadlu yn y rownd derfynol ddydd Sul.

NOFIO:

Roedd Rhiannon Henry yn y pwll yn y ras 50m dull rhydd (S13). Llwyddodd i ddod yn drydydd yn ei rhagras mewn amser o 29.06 eiliad i sicrhau ei lle yn y rownd derfynol. Yn y rownd derfynol doedd ei hamser o 29.41 eiliad ddim yn ddigon i ennill. Daeth yn seithfed y tu ôl i Kelley Becherer o America a gipiodd yr aur mewn 27.46 eiliad.

PÊL-FASGED CADAIR OLWYN:

Claire Strange yw'r unig Gymraes yn nhîm merched Prydain. Dydd Sadwrn roedden nhw'n wynebu merched Brasil. Fe enillodd Prydain 42-37. Maen nhw'n drydydd yn y grŵp.

PÊL-FOLI EISTEDD:

Roedd tair o Gymru, Amy Brierley, Samantha Bowen a Jess O'Brien yn nhîm merched Prydain yn erbyn merched Yr Iseldiroedd. Colli oedd eu hanes o 3-0.

Hefyd gan y BBC