Pedwar plentyn yn yr ysbyty ar ôl i feic dŵr suddo

Cyhoeddwyd

Aed â phedwar o blant i'r ysbyty ar ôl mynd i drafferthion ar feiciau dŵr oddi ar arfordir Ynys Môn.

Credir bod y pedwar, un yn 15 oed a thri yn 12 oed, yn diodde o hypothermia.

Yn ôl gwylwyr y glannau, dim ond tri o'r plant oedd yn gwisgo siaced achub.

Fe wnaeth y beic dŵr suddo oddi ar arfordir Benllech gyda gwylwyr y glannau yn cael eu galw am 6.17pm.

Fe wnaeth criw'r bad achub gludo'r plant i'r lan i roi cawod boeth iddyn nhw cyn i ambiwlans eu cludo i Ysbyty Gwynedd ym Mangor.

Credir mai ymwelwyr oedd y pedwar.