Clywedog: Achos llys wedi dechrau

Cyhoeddwyd

Mae'r achos wedi dechrau yn erbyn dyn sydd wedi ei gyhuddo o achosi marwolaethau pedwar drwy yrru'n beryglus.

Yn Llys y Goron Caernarfon mae Gordon Dyche, 24 oed o ardal Llanbrynmair, yn wynebu cyhuddiadau o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus ac achosi marwolaeth drwy yrru'n ddiofal.

Bu farw Emyr Glyn Griffith, 66 oed, ei fam-yng-nghyfraith Phyllis Iris Hooper, 84 oed a Peter Bricome, 14 oed a Liam Govier, 14 oed, dau o blant maeth Mr Griffith ar ôl i'r car yr oedden nhw'n teithio ynddo blymio i Lyn Clywedog ym mis Ebrill 2011.

Denise Griffith, 55 oed, oedd yn gyrru car Peugeot 807 y teulu.

Bu hi'n ail-fyw'r cyfan wrth roi tystiolaeth ddydd Mawrth.

Methodd y gwasanaethau brys ag achub ei gŵr, ei mam a'i dau fab maeth.

Dywedodd fod ei char yn arafu wrth y llyn a'i bod ar fin codi'r brêc llaw pan deimlodd hi wthiad mawr cyn i'w char fynd i mewn i'r llyn.

'Faint o amser'

"Ro'n i'n meddwl: 'Faint o amser sy' 'da fi ar ôl?" meddai, "cyn i fi lwyddo i ryddhau'r gwregys.

"Mae 'mywyd i wedi ca'l ei ddinistrio. Fe weles i'r creigiau a pwniodd y dŵr fy wyneb.

"Ro'n ni'n gwbod bod pawb arall wedi mynd."

Wrth iddi nofio i ymyl y llyn, meddai, clywodd hi ddyn yn dweud: "Mae'n ddrwg gen i, mi oeddwn i ar frys i fynd i'r gwaith."

Mae'r erlyniad wedi honni bod y diffynnydd ar frys pan geisiodd fynd heibio car Mrs Griffiths cyn ei daro.

Roedd y teulu o ardal Pontypridd ac wedi bod ar wyliau dros y Pasg yn ardal Machynlleth.

Mae'r achos yn parhau.