Dod o hyd i ddyn

Cyhoeddwyd

Cafwyd hyd i ddyn 34 oed oedd wedi bod ar goll yn ardal Pontneddfechan ym Mannau Brycheiniog.

Criw camera BBC Cymru welodd e brynhawn Mawrth.

Roedd Steve Walker yn aelod o dîm oedd yn gwersylla ym Mannau Brycheiniog.

Aeth ar goll bnawn Llun a bu timau achub yn chwilio am dano nos Lun a tan 4am ddydd Mawrth, gan ailddechrau chwilio am 10am.

Fe gafodd ei weld bnawn Mawrth, gan griw camera BBC Cymru.

Roedd Mr Walker, hyfforddwr ffitrwydd, wedi anafu ei goes.

Yn y Bannau bu'n arwain tîm o wersyllwyr o Romford yn Llundain.

Pan aeth y gwersyllwyr ar goll aeth Mr Walker i chwilio am gymorth.

Ond pan na ddychwelodd penderfynodd y gwersyllwyr alw'r gwasaneathau brys am 6.45pm nos Lun

Bu pedwar o dimau achub, 45 o wirfoddolwyr, hofrennydd y llu awyr o Chivenor, Dyfnaint, a chŵn bod yn chwilio'r ardal.

Yn ôl y timau achub, roedd yr amgylchiadau yn rhai anodd iawn.