Dod o hyd i ddyn oedd ar goll

Cyhoeddwyd

Mae dyn 34 oed ar goll ers dydd Llun wedi ei ganfod yn ardal Pontneddfechan ger Glyn-nedd.

Roedd yr hyfforddwr ffitrwydd, Steve Walker, a'i dîm o Romford yn Llundain yn gwersylla ym Mannau Brycheiniog.

Pan aeth y gwersyllwyr ar goll aeth e i chwilio amdanyn nhw.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw am 6.45pm nos Lun ond doedd neb wedi ei weld ers prynhawn Llun.

Daethpwyd o hyd iddo brynhawn Mawrth ac roedd wedi cwympo i mewn i afon ac anafu ei goes.

Bu pedwar o dimau achub, 45 o wirfoddolwyr, hofrennydd y llu awyr o Chivenor, Dyfnaint, a chŵn yn chwilio'r ardal.

Rhoddwyd y gorau i chwilio am 4am ddydd Mawrth cyn ailddechrau am 10am.

Yn ôl y timau achub, roedd yr amgylchiadau yn rhai anodd iawn.