Mewn Llun: Caerdydd a Bae Colwyn yn croesawu'r Gemau Paralympaidd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Y seiclwr Paralympaidd Simon Richardson wnaeth danio'r Grochan yng Nghaerdydd a rhoi cychwyn ar ddiwrnod o ddigwyddiadau yn y ddinas
Disgrifiad o’r llun, Bu'r fflam ar daith o amgylch y ddinas, gan gynnwys Canolfan Chwaraeon Lecwydd
Disgrifiad o’r llun, Aeth y Fflam, mewn llusernau'r glöwr, i Ysbyty Rookwood yn Llandaf, Caerdydd. Mae'r ysbyty yn cynnig gwasanaeth a gofal ar gyfer cleifion sydd angen triniaeth hir dymor ar ôl strôc, anafiadau i'r ymennydd neu anafiadau asgwrn cefn.
Disgrifiad o’r llun, Yng nghanol Caerdydd roedd cyfle i weld a chymryd rhan mewn amryw o weithgareddau chwaraeon Paralympaidd, gan gynnwys jiwdo
Disgrifiad o’r llun, Roedd y glaw wedi cael effaith ar ddigwyddiadau yn Yr Ais, ond roedd digwyddiadau dan do fel tenis bwrdd, wedi denu'r torfeydd
Disgrifiad o’r llun, Roedd yr arddangosfeydd yn gyfle i bobl gael blas ar y campau
Disgrifiad o’r llun, Cafodd y Fflam ei chludo mewn taith gyfnewid ar hyd y trac athletau ym Mae Colwyn yn ogystal
Disgrifiad o’r llun, Fe wnaeth y Fflam gyrraedd Bae Colwyn mewn hofrennydd
Disgrifiad o’r llun, I nodi cychwyn y Gemau cafodd gêm o bêl-fasged cadair olwyn ei gynnal ym Mharc Eirias
Disgrifiad o’r llun, Ond roedd angen ymbarél ar gyfer y dathliadau ym Mae Caerdydd wrth i'r ymarferion munud ola’ gael eu cynnal
Disgrifiad o’r llun, Ond fe wnaeth Only Men Aloud ymarfer er gwaetha'r glaw