Carchar Abertawe ymhlith y rhai sy'n orlawn yng Nghymru a Lloegr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y carchar ei adeiladu ar gyfer 240 o garcharorion, nid y 436 sydd yno ar hyn o bryd

Mae 'na rybudd o'r newydd fod carchardai yn orlawn a bod hyn yn cael effaith ar nifer y carcharorion sy'n ail-droseddu.

Abertawe ydi trydydd carchar mwyaf gorlawn Cymru a Lloegr yn ôl yr Ymddiriedolaeth Diwygio Carchardai.

Fe gafodd y safle ei adeiladu ar gyfer 240 o garcharorion, ond bellach mae'n gofalu am dros 440.

Yng ngharchardai Cymru a Lloegr mae yna 7,294 yn fwy o bobl o dan glo nag y cynllwynwyd ar eu cyfer.

Yn ôl yr Ymddiriedolaeth Diwygio Carchardai mae bod yn orlawn yn gwneud hi'n anoddach i staff weithio yn ddwys gyda throseddwyr i ail-sefydlu.

Ar hyn o bryd mae 47% o oedolion yn ail-droseddu o fewn blwyddyn i adael carchar.

Yn ddiweddar dywedodd Gwasanaeth Rheoli Troseddwyr Cenedlaethol nad yw "carcharu ar ben ei hun yn lleihau aildroseddu".

Dywedodd Juliet Lyon, cyfarwyddwr yr ymddiriedolaeth, nad adeiladu carchardai oedd yr ateb.

"Gellir lleihau nifer y carcharorion drwy wneud newidiadau i ddedfrydau," meddai.

"Mae dedfrydau cymunedol yn fwy effeithiol o 8% o ran lleihau nifer y rhai sy'n ail-droseddu.

"Yn hytrach na chynnig cyfnodau byr, aneffeithiol, mewn carchar, fe ddylid buddsoddi mewn dedfrydau cymunedol i leihau troseddau ac arbed arian i'r trethdalwyr."

Dywedodd llefarydd ar ran y Gwasanaeth Carchardai bod yr holl garchardai yn cynnig "lefel derbyniol o lety, er bod gan rai carchardai fwy o garcharorion na'r nifer a olygwyd yn wreiddiol".

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol