Llosgi: Arestio Cymro yn Awstralia

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu yn Awstralia wedi cyhuddo Cymro 27 oed o achosi anafiadau difrifol i ddyn o Ffrainc.

Dywed yr heddlu fod y Ffrancwr wedi dioddef llosgiadau i'w gorff.

Roedd y Ffrancwr yn mynychu parti ac yn gwisgo dillad wedi ei wneud o bapur.

Honnir fod y Cymro wedi rhoi'r dilledyn ar dân mewn gwesty ar gyfer teithwyr y tu allan i Sydney.

Digwyddodd yr anafiadau am 10:45pm nos Sadwrn mewn hostel yn Manly ger y ddinas.

Dywedodd heddlu Awstralia bod y Ffrancwr wedi mynd i barti yn yr hostel ar The Corso.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw, ac fe gludwyd y dyn i Ysbyty Royal North Shore lle cafodd driniaeth am losgiadau i'w fraich a'i wddf.

Mae mewn cyflwr sefydlog, ac fe fydd yn cael llawdriniaeth impiad croen yn ddiweddarach ddydd Llun.

Amser cinio ddydd Sul, fe aeth Cymro i orsaf heddlu Manly lle cafodd ei arestio a'i gyhuddo. Cafodd ei rhyddhau ar fechnïaeth, a bydd yn ymddagos gerbron llys ym mis Medi.