Cynnau tân ceir a theiars yn fwriadol

  • Cyhoeddwyd
Injan Dân

Fe gafodd dwsin o geir, carafán, trelar a dau gynhwysydd llong o deiars eu rhoi ar dân yn sir Conwy dros nos.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru bod eu hymchwilwyr yn credu bod y tân wedi ei gynnau'n fwriadol ym Mae Cinmel ychydig cyn hanner nos ddydd Sadwrn.

Bu'n rhaid i dair injan dân o'r Rhyl, Abergele a Llanelwy ynghyd â phlatfform arbenigol o Fangor fynd i daclo'r fflamau.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw am 11:45pm, ond llwyddwyd i ddiffodd y tân erbyn 3:17am fore Sul.

Mae ymchwiliad y Gwasanaeth Tân i'r digwyddiad yn parhau.