Sbwriel: Dirwy yn y fan a'r lle

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Ardal Llwyn Isaf sy'n cael ei dargedu yn yr ymgyrch newydd

Bydd pobl sy'n gollwng sbwriel yng nghanol Wrecsam yn cael dirwy yn y fan a'r lle os fyddant yn gwrthod ei godi.

Daw'r newid fel rhano ymgyrch wrth i'r cyngor weithio gyda'r heddlu i geisio glanhau ardal Llwyn Isaf a'r cyffuniau.

Gall cosb gael ei roi i unrhyw un sy'n gwrthod codi sbwriel y maent wedi ei ollwng, o dan y cynllun newydd.

Os na fydd y ddirwy'n cael ei thalu, bydd dull 'dim gofeddgarwch' yn cael ei fabwysiadu gyda throseddwyr yn cael eu herlyn.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones bod angen dull newydd i fynd i'r afael â'r broblem, a dywedodd bod gollwng sbwriel yn ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n cyfrannu at ddifyg hunan-barch mewn cymunedau.

"Yn ddiweddar mae Llwyn Isaf (llecyn o dir agored ger y llyfrgell a Neuadd y Dref) a'r cyffuniau wedi cael eu gadael yn llanast gyda sbwriel ymhob man er bod biniau digonol yn cael eu darparu," meddai.

"Er ein bod yn croesawu'r bobl ifanc ar y cyfan sy'n defnyddio'r ardal, mae'n rhaid iddyn nhw dderbyn cyfrifoldeb am gael gwared â'u sbwriel yn y biniau sydd ar gael."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol