Cau'r A55 am gyfnod yng Nghonwy

Cyhoeddwyd

Daeth rhybudd i yrwyr wedi i ran o'r A55 gau i gyfeiriad y dwyrain brynhawn Sadwrn.

Mae disgwyl oedi wedi digwyddiad rhwng cyffordd 15 (Llanfairfechan) a chyffordd 16 (Penmaenmawr).

Does dim manylion am y digwyddiad wedi dod i law hyd yma, ond mae'r BBC ar ddeall bod y digwyddiad mewn twnnel ar y lon.

Bu'r ddwy lon o'r ffordd ddeuol ar gau am gyfnod, ond mae un o'r ddwy bellach wedi ailagor.