Treisio: Dyn gerbron ynadon

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Bydd Edgerton yn ymddangos yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ymhen pythefnos

Mae dyn wedi ymddangos yn y llys ar gyhuddiad o dreisio merch 14 oed.

Roedd David Scott Edgerton, 22 oed, wedi ei gyhuddo o dreisio'r ferch ym mhentref Coed-llai ger Yr Wyddgrug nos Fercher.

Gwrthodwyd cais am fechnïaeth gan Edgerton, ac fe gafodd ei gadw yn y ddalfa.

Bydd yn ymddangos gerbron Llys y Goron Yr Wyddgrug ymhen pythefnos.

Honnwyd yn y llys bod y ferch yn ei harddegau wedi cael ei llusgo i ale cyn cael ei threisio. Roedd wedi llwyddo i yrru negeseuon yn ymbil am gymorth ar ei ffôn symudol - neges oedd hefyd yn dweud ei bod yn cael ei threisio.

Roedd y ferch wedi mynd gyda'i chwaer a ffrind i brynu sglodion, ond clywodd ynadon bod dyn diarth wedi mynd ati i ofyn am gyfarwyddiadau cyn ei llusgo i ffwrdd.

Clywodd y llys bod y dyn wedi ei gorfodi i gyflawni gweithredoedd rhyw cyn ei threisio.

Cafodd Edgerton ei arestio yn Wrecsam ddydd Iau.