M4: Dau oedolyn a babi wedi eu hanafu

Cyhoeddwyd

Mae tri pherson, gan gynnwys babi, wedi cael eu cludo i'r ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad ar yr M4 fore Sadwrn.

Galwyd y gwasanaethau brys am 7:52am wedi i gar a lori fawr daro yn erbyn ei gilydd rhwng Sarn a'r Pîl (cyffordd 36/37).

Bu'n rhaid i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru ddefnyddio offer arbennig i dorri'r to oddi ar y car er mwyn rhyddhau'r teithwyr oedd ynddo.

Cadarnhaodd Heddlu De Cymru eu bod wedi derbyn adroddiad bod tri pherson wedi cael anafiadau yn y digwyddiad, ond nad oedden nhw mewn cyflwr difrifol.

Mae'r ffordd bellach wedi ailagor ar ôl bod ar gau am gyfnod wrth i'r gwasanaethau brys ddelio gyda'r ddamwain.