Ffordd ar gau wedi gwrthdrawiad

  • Cyhoeddwyd
map o'r ardal

Mae ffordd yr A4119 wedi ei chau i'r ddau gyfeiriad yn dilyn gwrthdrawiad rhwng tri cherbyd yn Rhondda Cynon Taf brynhawn Gwener.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r ffordd rhwng Tonyrefail a Thonypandy yn dilyn y gwrthdrawiad rhwng tri char.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru eu bod wrthi'n torri dau berson allan o'r cerbydau ar y safle.

Mae dau griw o ddiffoddwyr yn y digwyddiad ynghyd ag uned achub arbenigol o Bontypridd.

Does dim manylion wedi eu cyhoeddi ar hyn o bryd am gyflwr y bobl oedd yn teithio yn y cerbydau.

Dywedodd Heddlu'r De bod pump o bobl wedi cael anafiadau yn y digwyddiad.

Aeth tri cherbyd - Vauxhall Astra, Vauxhall Corsa a Ford Fiesta - yn erbyn ei gilydd ger Penygraig am 3:20pm.

Cafodd y bobl eu cludo i'r ysbyty.

Mae swyddogion y priffyrdd wrthi'n clirio'r ffordd, ac mae disgwyl iddi ailagor yn fuan.