Dynladdiad gwraig a mab: Uned ddiogel

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Suzanne Jones, 34, a'i mab dyflwydd oed William

Mae dyn 42 oed wedi cael ei yrru i uned ddiogel am gyfnod amhenodol am ddynladdiad ei wraig a'u mab ym mis Mawrth.

Bydd yn cael ei gadw yn yr uned y Llanfairfechan o dan Adran 37 o'r Ddeddf Iechyd Meddwl.

Fe dderbyniodd Gwasanaeth Erlyn y Goron yn flaenorol nad oedd David Wyn Jones yn ei iawn bwyll.

Plediodd yn euog i ddynladdiad Suzanne Jones, 34 oed, a'u mab, William oedd yn ddwy flwydd oed, yn eu cartre' ym Mhwllgoleulas ar Fawrth 30 ar ôl beth a ddisgrifiwyd fel "achos domestig".

Dywedodd y barnwr Merfyn Hughes QC wrth Jones :"Dros gyfnod o flynyddoedd roedd eich gwraig wedi gofalu amdanoch yn yr amseroedd da a'r rhai caled.

"Mae'n amlwg o'r dystiolaeth fod hi wedi marw mewn ymdrech i achub ei phlentyn.

"Roedd William ond yn ddwy oed...Roedd yr hyn wnaethoch i'r ddau yn ofnadwy ac yn frawychus.

"Does ond gobeithio y bod William yn rhy ifanc i ddeall y bygythiad tan ei bod yn rhy hwyr."

Roedd ei wraig wedi ei thagu a'i thrywanu ar Fawrth 30. Roedd William wedi ei drywanu chwech o weithiau yn ei frest a'i wddw.

Dywedodd Simon Mills ar ran yr erlyniad fod Jones wedi cyfaddef i'r heddlu unwaith iddynt gyrraedd y cartref.

"Roedd o'n son ei fod am achub y byd."

Clywodd y llys fod Jones wedi bod yn rhoi mwy a mwy o sylw i'r Beibl.

Dywedodd mam Suzanne, Eileen Holt, mewn datganiad: "Rwyf wedi colli fy ffrind gorau, fy unig blentyn."

Fe ddisgrifiodd Williams fel ŵyr "hyfryd a doniol."

"Ni allaf ddisgrifio'r golled," meddai.

Roedd cwest cynharach wedi dod i'r casgliad fod y ddau wedi cael eu trywanu.

Ar ôl cyfadde' i'r dynladdiad yn Llys y Goron Caernarfon ym mis Gorffennaf, cafodd yr achos ei ohirio cyn dedfrydu.

Roedd ymchwiliad yr heddlu yn dangos fod Jones wedi bod yn ymddwyn yn od yn y cyfnod yn arwain at y marwolaethau.

'Abnormalrwydd meddyliol'

Ffynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun, Mae David Wyn Jones yn cael ei gadw mewn ysbyty arbennig

Wrth dderbyn y ple dynladdiad ar y sail nad oedd Jones yn ei iawn bwyll, ychwanegodd yr erlyniad, bod 'na "dystiolaeth glir a chredadwy gan ddau arbenigwr seiciatryddol fod y diffynnydd hwn wedi diodde' ac yn diodde' o abnormalrwydd meddyliol".

"Dyw hi ddim yn niddordeb y cyhoedd i geisio cael rheithfarn mewn cysylltiad â llofruddiaeth."

Dywedodd y barnwr bod yr achos yn un anodd dros ben.

Straeon perthnasol