Achosion o'r frech goch bedair gwaith yn fwy yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, SPL
Disgrifiad o’r llun, Mae 'na gynnydd yn achosion o'r frech goch

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi dweud fod pedair gwaith cymaint o achosion o'r frech goch wedi eu cofnodi yng Nghymru yn ystod chwe mis cynta' 2012 o'i gymharu â'r un cyfnod y llynedd.

Fe ddaeth 61 achos i'r amlwg o'i gymharu ag 14 yn 2011.

Yn ôl llefarydd, mae'r cynnydd am nad yw plant wedi cael eu brechu â'r MMR.

Er nad yw'r frech goch wedi achosi marwolaethau yn ystod y blynyddoedd diwetha', mae Iechyd Cyhoeddus Cymru'n rhybuddio y gall arwain at ddallineb, byddardod a niwed i'r ymennydd.

Maen nhw'n dweud nad yw byth yn rhy hwyr i gael y brechiad.

Mae'r nifer o achosion yng Nghymru a Lloegr wedi bron â dyblu.

Dywedodd y corff iechyd bod nifer y rhai sy'n cael eu brechu yng Nghymru yn cynyddu, 95% ar gyfer y dogn cyntaf a 88% ar gyfer yr ail.

Ond mae'n parhau i fod yn is na'r targed o 95%.

Ymwybyddiaeth o'r risg

Degawd yn ôl roedd llai na 80% yn derbyn y brechiad cyntaf.

O ganlyniad fe allan nhw fod yn cyfrannu at y cynnydd mewn achosion erbyn hyn.

"Mae'n bryder i ni fod achosion o'r frech goch yn dal i godi," meddai Dr Mary Ramsey o'r Asiantaeth Gwarchod Iechyd.

"Gall y frech goch fod yn ddifrifol iawn mewn oedolyn ac mae'n bwysig bod pobl yn ymwybodol o'r risg.

"Mae'n allweddol bod plant yn derbyn y ddau ddogn ac rydym yn annog rhieni plant sydd heb eu brechu i wneud hynny cyn i'r tymor ailddechrau.

"Dyma'r amddiffyniad gorau yn erbyn y frech goch, rwbela a chlwy'r pennau.

Fel arfer mae'r brechiad cyntaf yn cael ei roi o blant rhwng 12 a 13 mis oed.

Fe fyddan nhw'n derbyn yr ail cyn cychwyn yn yr ysgol, rhwng 3 a 5 oed, er bod modd ei roi dri mis ar ôl y cyntaf.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol