Staff Cyngor Conwy i ddysgu gyrru'n fwy effeithiol ac arbed arian

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunY bwriad yw lleihau'r arian sy'n cael ei wario ar danwydd gan y cyngor bob blwyddyn

Mae un o gynghorau'r gogledd yn dysgu'r staff i yrru mewn modd sy'n fwy effeithiol o ran tanwydd er mwyn arbed hyd at £100,000 y flwyddyn.

Mae gan Gyngor Sir Conwy dros 350 o gerbydau.

Dywed y cyngor eu bod yn gwario dros £1 miliwn y flwyddyn ar danwydd.

Yn ôl swyddogion, fe fydd y gwersi yn cael eu cynnwys wrth ail-hyfforddi rheolaidd ac na fydd 'na gost ychwanegol.

Dywedodd yr awdurdod eu bod eisoes yn gweld arbedion, ond mae rhai yn dweud bod y dechnoleg newydd yn cael ei ystyried fel "ysbïwr yn y cerbyd".

Yn ôl Phil Newell, hyfforddwr gyrru ar gyfer y cyngor, mae gyrru yn fwy effeithiol o ran tanwydd yn golygu meddwl ymlaen llaw.

Gyrru'n effeithiol

"Rydym yn dysgu gyrwyr i fod yn fwy ymwybodol o'r amgylchedd, i weithredu mewn da bryd o weld unrhyw berygl," meddai.

"Rydym yn disgwyl iddyn nhw ddefnyddio'r sbardun a'r brêc yn fwy llyfn, defnyddio'r gêr yn well ac i geisio gyrru yn fwy effeithiol.

"Dydi'r ffigyrau ddim yn derfynol eto, ond mae 'na ostyngiad eisoes o ran camgymeriadau'r gyrrwr."

Mae rheolau Ewropeaidd yn nodi bod rhaid i yrwyr proffesiynol dderbyn 35 awr o ail0hyfforddiant bob pum mlynedd a hynny er mwyn ennill tystysgrif perthnadol.

Dywedodd y cyngor bod y cwrs tanwydd effeithiol wedi ei ychwanegu i'r amserlen hyfforddi.

Mae'r cyngor hefyd nawr yn defnyddio meddalwedd sy'n cofnodi pa mor dda y mae'r cerbyd wedi ei yrru.

Mae 'na larymau hefyd ar rai cerbydau i nodi gwastraff tanwydd.

Cyfrifoldeb amgylcheddol

"Fe fyddai'n realistig i ni arbed 10% o'n costau o fewn blwyddyn," meddai Peter Barton-Price, rheolwr fflyd y cyngor.

"Rydym hefyd yn edrych ar gerbydau hybrid, sy'n cael eu cynnal yn rhannol ar drydan.

"Nid yn unig edrych i wneud arbedion yr ydan ni ond mae ganddo ni gyfrifoldeb i edrych ar effeithiolrwydd tanwydd fel rhan o'n haddewid i greu amgylchedd gwell."

Ond mewn cyfarfod diweddar o'r cyngor roedd un cynghorydd yn pryderu bod y meddalwedd yn cael ei ystyried fel "ysbïwr" yn y cerbyd.

Yn ôl y cyngor, ar gyfer gwaith ymchwil y mae'r meddalwedd yn y cerbydau ar hyn o bryd.

Fyddan nhw ddim yn disgyblu na rhybuddio staff tan y byddan nhw wedi ysgrifennu rheolau a pholisïau ar y modd y gall y wybodaeth gael ei ddefnyddio.

Dywedodd John Thomas, un o yrwyr loriau gwastraff y cyngor, nad oedd ganddo bryderon sylweddol.

"Mae'r rheolwyr yn gwybod ein taith ddyddiol ac fel allen nhw droi fyny unrhyw dro.

"Dydi cael y meddalwedd yn y cerbyd ddim gwahanol.

"Roedd y cwrs effeithiolrwydd tanwydd yn ddefnyddiol.

"Mae'n ddiddorol gweithio allan y llwybr a lle mae modd gwella'r gyrru."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol