Gweinidog yn galw am arolwg i ganlyniadau TGAU Saesneg

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, PA
disgrifiad o’r llunMae Leighton Andrews yn galw am adolygiad i ganlyniadau TGAU Saesneg

Mae Gweinidog Addysg Cymru Leighton Andrews yn dweud y bydd arolwg yn cael ei gynnal i ganlyniadau TGAU Saesneg.

Bu gostyngiad yng ngraddau disgyblion eleni, ond yn enwedig mewn arholiadau TGAU Saesneg.

disgrifiadGarry Owen yn holi Anna Brychan, pennaeth Undeb Prifathrawon Cymru yr NAHT

Roedd y gostyngiad i'w weld yn Lloegr a Gogledd Iwerddon yn ogystal â Chymru.

Dywed Mr Andrews ei fod eisiau rhagor o wybodaeth am beth ddigwyddodd.

Mae o'n honni fod yna fod yna ormod o ymyrraeth wleidyddol yng nghyfundrefn yr arholiadau TGAU gydag Ysgrifennydd Addysg San Steffan wedi rhoi pwysau ar fyrddau arholi i farcio yn fwy llym.

Ond mae Michael Gove yn gwadu hynny'n llwyr.

Yn y cyfamser mae Pennaeth undeb athrawon NAHT Cymru, Anna Brychan, wedi awgrymu ar raglen y Post Cyntaf ei bod hi'n bryd ystyried system arholiadau annibynnol yng Nghymru.

Mae hi'n cwestiynu am ba hŷd y gall y tensiynau rhwng llywodraethau Prydain a Chymru barhau.

'Anghynaladwy'

"Ni'n gwneud penderfyniadau lled wahanol i'r rhai yn Lloegr.

"Mae'r ymgais i drio cadw'r ddwy system i fynd ochr yn ochr yn mynd yn gynyddol anodd ac efallai yn y pendraw yn anghynaladwy."

disgrifiadGarry Owen yn holi Huw Foster Evans pennaeth Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam, a'r Athro Syr Deian Hopcyn

O ran canlyniadau dydd Iau ym mhob pwnc roedd y nifer wnaeth ennill A*-C yng Nghymru yn llai ar 65.4% o'i gymharu â 66.5% y llynedd.

Roedd y canlyniadau A*-C ar draws Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon wedi gostwng o 69.8% i 69.4%.

Mae'r gwahaniaeth rhwng y canlyniadau yng Nghymru a Lloegr a Gogledd Iwerddon o ran graddau A8-C bellach yn 4% o'i gymharu â 3.3%.

Ond roedd y gwahaniaeth rhwng y rhai sy'n ennill A* neu A yng Nghymru a gweddill y DU wedi lleihau o 3.7% y llynedd i 3.2%.

Roedd 'na gynnydd o 3% yn nifer y rhai wnaeth sefyll TGAU o 282,000 i 291,000.

Straeon perthnasol